Tervehdys Sysmästä!

Uuden vuoden tervehdys Sysmästä!  

Vuosi 2016 on Sysmässä erityisen tärkeä valmistautuessamme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisulkoistamispäätöksen täytäntöönpanoon vuoden 2017 alusta. Lainvoimaisen kilpailutustuloksen jälkeen allekirjoitettiin Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa sopimus palvelujen tuottamisesta. Joitakin tehtäviä jäi kilpailutuksessa myös kunnalle. Niiden hoitamisesta käydään neuvotteluja ja valmistellaan ratkaisuja. Samoin neuvotellaan sopimuksia mm. sote-toimintojen tarvitsemista tukipalveluista.

Sysmän kunta päätti palvelujen turvaamiseksi ulkoistaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen tuottamisen. Tämä tuli mahdolliseksi, kun kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain velvoite yhteistoiminta-alueista oli päättymässä vuoden 2016 loppuun. Loppuvuodesta 2015 yhteistoimintavelvoiteaikaa jatkettiin, mutta tuossa vaiheessa Sysmän kunnalla oli jo allekirjoitettu 10 vuoden sopimus optiovuosiehdoin sitovana voimassa. Sopimus sitoo myös tulevaa itsehallinto / sote-aluetta sote-palvelujen järjestämisvastuullisena. Valtionosuus kuuluu edelleen sosiaalisten perusoikeuksien turvaamisena ja toteutuksena myös Sysmän asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin.

Halusimme säilyttää Sysmässä vähintään nykyiset palvelut. Siksi kunta irtisanoi Peruspalvelukeskus Aavan sopimuksen palvelujen tuottamisesta. Kaavailut sote-palvelujen siirtämisestä pois kunnasta olivat huolestuttavia. Mm. akuuttivuodeosastoja ollaan maakunnan tason suunnitelmissa määrätietoisesti keskittämässä lähemmäksi Lahtea. Sysmän sijainti etäällä keskuksista sekä väestön ikääntyneisyys ja suuri palvelujen tarve edellyttävät omalla paikkakunnalla tarjottavia vuodeosastopalveluja. Samalla varmistuu lääkärin vastaanottotoiminnan välineet ja palvelu Sysmässä. Moni kunta on tehnyt ulkoistusratkaisun asukkaidensa palvelujen turvaamiseksi – ja vieläpä nykyistä toimintatapaa edullisemmin.

Omana kuntana ja omin sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuin on mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti niin lasten, nuorten kuin aikuisväestön ja vanhusten hyvään arkeen ja elämään. Työ ja tekijät ovat Sysmässä – lähellä asukasta. Tästä ratkaisusta meitä yritetään nyt maakunnan tasolla syyllistää. Itse olemme tyytyväisiä, kun olemme voineet varautua palvelujen säilymiseen omin päätöksin. Se on itsenäisyyttä ja itsehallintoa! Naapurikunta Hartolalle on mahdollista tarjota Attendo Terveyspalvelut Oy:n yhteistyöllä mm. akuuttivuodeosastopalvelua Sysmässä, mikäli niin sovitaan.

Olemme toiveikkaita ja teemme kunnassa määrätietoista tulevaisuustyötä itsenäisyyden säilyttämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Mahdollisuudet itsenäiseen Sysmään on itse aktiivisesti luotava – niin kuntapäätöksenteossa kuin yritysten, järjestöjen ja yksityisten asukkaiden toimissa. Arkisesti se tarkoittaa toimintaympäristön kehittämistä ja hyödyntämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja yritysten ja järjestöjen menestymismahdollisuuksien hyväksi. Vapaa-ajan kunnan vahvistaminen kaavoituksella ja matkailuelinkeinon kehittäminen Päijänne -sijaintia hyödyntäen ovat edelleen keskeisiä elinkeinopoliittisia linjauksiamme. Monipuolinen ja laajeneva pienyritystoiminta on merkittävä toimeentulon lähde Sysmässä ja vahva maa- ja metsätalous on perusta vielä jalostuvillekin toiminnoille.

Sysmä on monien mahdollisuuksien paikka. Meidän tehtävämme on viestiä näkyvästi, kuuluvasti ja uskottavasti Maaseudun mallia maailmalle – niin puheissa kuin teoissakin.

Toivotan kaikille sysmäläisille ja vapaa-ajan asukkaillemme sekä Lähilehden lukijoille Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

28.12.2015 Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja

Yksi vastaus artikkeliin “Tervehdys Sysmästä!”

  1. Viivytystaistelu käynnissä. Toivottavasti ensi vuonna Hartola fuusioidaan. Verojakin voitaisi kerätä reilummin, jotta tekninen toimi saadaan takaisin jaloilleen. Perempaa Uutta Vuotta…!

Kommentit on suljettu.