Tervehdys Sysmästä!

Uuden vuoden tervehdys Sysmästä!  

Vuosi 2016 on Sysmässä erityisen tärkeä valmistautuessamme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisulkoistamispäätöksen täytäntöönpanoon vuoden 2017 alusta. Lainvoimaisen kilpailutustuloksen jälkeen allekirjoitettiin Attendo Terveyspalvelut Oy:n kanssa sopimus palvelujen tuottamisesta. Joitakin tehtäviä jäi kilpailutuksessa myös kunnalle. Niiden hoitamisesta käydään neuvotteluja ja valmistellaan ratkaisuja. Samoin neuvotellaan sopimuksia mm. sote-toimintojen tarvitsemista tukipalveluista.

Sysmän kunta päätti palvelujen turvaamiseksi ulkoistaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen tuottamisen. Tämä tuli mahdolliseksi, kun kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain velvoite yhteistoiminta-alueista oli päättymässä vuoden 2016 loppuun. Loppuvuodesta 2015 yhteistoimintavelvoiteaikaa jatkettiin, mutta tuossa vaiheessa Sysmän kunnalla oli jo allekirjoitettu 10 vuoden sopimus optiovuosiehdoin sitovana voimassa. Sopimus sitoo myös tulevaa itsehallinto / sote-aluetta sote-palvelujen järjestämisvastuullisena. Valtionosuus kuuluu edelleen sosiaalisten perusoikeuksien turvaamisena ja toteutuksena myös Sysmän asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksiin.

Halusimme säilyttää Sysmässä vähintään nykyiset palvelut. Siksi kunta irtisanoi Peruspalvelukeskus Aavan sopimuksen palvelujen tuottamisesta. Kaavailut sote-palvelujen siirtämisestä pois kunnasta olivat huolestuttavia. Mm. akuuttivuodeosastoja ollaan maakunnan tason suunnitelmissa määrätietoisesti keskittämässä lähemmäksi Lahtea. Sysmän sijainti etäällä keskuksista sekä väestön ikääntyneisyys ja suuri palvelujen tarve edellyttävät omalla paikkakunnalla tarjottavia vuodeosastopalveluja. Samalla varmistuu lääkärin vastaanottotoiminnan välineet ja palvelu Sysmässä. Moni kunta on tehnyt ulkoistusratkaisun asukkaidensa palvelujen turvaamiseksi – ja vieläpä nykyistä toimintatapaa edullisemmin.

Omana kuntana ja omin sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuin on mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti niin lasten, nuorten kuin aikuisväestön ja vanhusten hyvään arkeen ja elämään. Työ ja tekijät ovat Sysmässä – lähellä asukasta. Tästä ratkaisusta meitä yritetään nyt maakunnan tasolla syyllistää. Itse olemme tyytyväisiä, kun olemme voineet varautua palvelujen säilymiseen omin päätöksin. Se on itsenäisyyttä ja itsehallintoa! Naapurikunta Hartolalle on mahdollista tarjota Attendo Terveyspalvelut Oy:n yhteistyöllä mm. akuuttivuodeosastopalvelua Sysmässä, mikäli niin sovitaan.

Olemme toiveikkaita ja teemme kunnassa määrätietoista tulevaisuustyötä itsenäisyyden säilyttämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Mahdollisuudet itsenäiseen Sysmään on itse aktiivisesti luotava – niin kuntapäätöksenteossa kuin yritysten, järjestöjen ja yksityisten asukkaiden toimissa. Arkisesti se tarkoittaa toimintaympäristön kehittämistä ja hyödyntämistä asukkaiden hyvinvoinnin ja yritysten ja järjestöjen menestymismahdollisuuksien hyväksi. Vapaa-ajan kunnan vahvistaminen kaavoituksella ja matkailuelinkeinon kehittäminen Päijänne -sijaintia hyödyntäen ovat edelleen keskeisiä elinkeinopoliittisia linjauksiamme. Monipuolinen ja laajeneva pienyritystoiminta on merkittävä toimeentulon lähde Sysmässä ja vahva maa- ja metsätalous on perusta vielä jalostuvillekin toiminnoille.

Sysmä on monien mahdollisuuksien paikka. Meidän tehtävämme on viestiä näkyvästi, kuuluvasti ja uskottavasti Maaseudun mallia maailmalle – niin puheissa kuin teoissakin.

Toivotan kaikille sysmäläisille ja vapaa-ajan asukkaillemme sekä Lähilehden lukijoille Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

28.12.2015 Marketta Kitkiöjoki, kunnanjohtaja

Tervehdys Hartolasta!

Uuden vuoden tervehdys Hartolasta!

Taakse jäävä vuosi on sujunut myönteisissä merkeissä Hartolassa. Vuosi alkoi juhlallisesti KunkkuAreenan avajaisilla, jonka yleisömäärä ja ohjelman korkea taso oli mieleenpainuva kokemus.  Uusi liikuntahalli onkin täyttänyt kaikki sille asetetut odotukset kunnassamme.  Yhtenäiskoulun pihaan tehdään vielä ensi keväänä valmistuva lähiliikuntapaikka, jonka rakentamiseen kunta on saanut veikkausvoittovaroja.

Hartolassa on meneillään nyt vilkkaat rakentamisen ja purkamisen vuodet: terveyskeskuksen viereen on valmistunut Kotisalon uudisosa, jossa on 30 uutta asuntoa huonokuntoisille ja muistisairaille vanhuksille. Vanhaa vuodeosastoa saneerataan parasta aikaa, johon tulee 15 asukkaan asumisyksikkö ikäihmisille. Tk:n yläkertaan tehdään myös 7 kpl tukiasuntoja. Terveysaseman vanhat vastaanottotilat puretaan ja tilalle tulee  uusi keskuskeittiö, joka aloittaa suunnitelmien mukaan 1.7.2016.

Terveysasema kaikkine vastaanottopalveluineen siirtyy puolestaan toimimaan jatkossa Kuninkaankartanoon, jonka remontti on jo loppusuoralla. Toiminta alkaa uudistetuissa tiloissa 18.1.2016.

Uudistuksilla tehostetaan tilojen käyttöä ja nykyaikaistetaan palveluja. Kunnan talouteen tällä odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä.

Kunnan väkimäärän laskiessa nyt alle 3000 asukkaan, on kiinteistöyhtiölle jäänyt tyhjiä vuokra-asuntoja mm. kerrostaloihin. Joulukuussa saatiin valtuustolta ratkaisu, joka johtaa Toritien kerrostalojen purkamiseen tulevana keväänä. Vuoden aikana on käyty monivivahteista maahanmuuttokeskustelua, ja nyt tehty ratkaisu sinetöi sen, että Hartolaan ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa turvapaikanhakijoita asumaan.

Kaiken rakentamisen ja tekemisen ohessa emme saa unohtaa, että teemme tätä arkista aherrusta ihmisiä varten. Vanhuspalvelujen suositusten mukaan palvelut on suunniteltava ikäihmisten omia tarpeita huomioon ottaviksi. Hoivan lisäksi ikääntynyt tarvitsee henkilökohtaisia palveluja, virikkeitä ja elävää yhteyttä oman kodin ulkopuoliseen maailmaan aivan kuten nuoremmatkin. Tämän olemme unohtaneet liian usein. Toivon, että osaamme ottaa ikäihmiset paremmin osaksi tavallista arkea ensi vuonna ja käymme vierailulla Kotisalossa ja myös omien sukulaistemme luona useammin.

Huoli nuorten elämäntilanteesta on myös aiheellinen. On aivan liian helppoa antaa nuorten irtautua liian varhain perheestä ja harrastusyhteisöistä, jotka suojelevat ja turvaavat nuoren elämäntietä. Hartolassa pienellä paikkakunnalla, jos missä, pitäisi olla yhteiset keinot tukea nuorten päihteettömyyttä ja elämänhallintaa. Toivon, että kaikki uskallamme rohkeasti sanoa EI liian nuorena aloitetulle päihteiden käytölle sekä erityisesti huumeiden kokeilulle ja antaa nuorille heidän arvoisensa tulevaisuuden.

Pidetään hyvää huolta itsestämme ja toisistamme!

Teille kaikille Hartolassa asuville ja viihtyville Hyvää Uutta Vuotta toivottaa

Merja Olenius, kunnanjohtaja