Tervehdys Hartolasta!

Uuden vuoden tervehdys Hartolasta!

Taakse jäävä vuosi on sujunut myönteisissä merkeissä Hartolassa. Vuosi alkoi juhlallisesti KunkkuAreenan avajaisilla, jonka yleisömäärä ja ohjelman korkea taso oli mieleenpainuva kokemus.  Uusi liikuntahalli onkin täyttänyt kaikki sille asetetut odotukset kunnassamme.  Yhtenäiskoulun pihaan tehdään vielä ensi keväänä valmistuva lähiliikuntapaikka, jonka rakentamiseen kunta on saanut veikkausvoittovaroja.

Hartolassa on meneillään nyt vilkkaat rakentamisen ja purkamisen vuodet: terveyskeskuksen viereen on valmistunut Kotisalon uudisosa, jossa on 30 uutta asuntoa huonokuntoisille ja muistisairaille vanhuksille. Vanhaa vuodeosastoa saneerataan parasta aikaa, johon tulee 15 asukkaan asumisyksikkö ikäihmisille. Tk:n yläkertaan tehdään myös 7 kpl tukiasuntoja. Terveysaseman vanhat vastaanottotilat puretaan ja tilalle tulee  uusi keskuskeittiö, joka aloittaa suunnitelmien mukaan 1.7.2016.

Terveysasema kaikkine vastaanottopalveluineen siirtyy puolestaan toimimaan jatkossa Kuninkaankartanoon, jonka remontti on jo loppusuoralla. Toiminta alkaa uudistetuissa tiloissa 18.1.2016.

Uudistuksilla tehostetaan tilojen käyttöä ja nykyaikaistetaan palveluja. Kunnan talouteen tällä odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia sekä lyhyellä että pidemmällä tähtäimellä.

Kunnan väkimäärän laskiessa nyt alle 3000 asukkaan, on kiinteistöyhtiölle jäänyt tyhjiä vuokra-asuntoja mm. kerrostaloihin. Joulukuussa saatiin valtuustolta ratkaisu, joka johtaa Toritien kerrostalojen purkamiseen tulevana keväänä. Vuoden aikana on käyty monivivahteista maahanmuuttokeskustelua, ja nyt tehty ratkaisu sinetöi sen, että Hartolaan ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa turvapaikanhakijoita asumaan.

Kaiken rakentamisen ja tekemisen ohessa emme saa unohtaa, että teemme tätä arkista aherrusta ihmisiä varten. Vanhuspalvelujen suositusten mukaan palvelut on suunniteltava ikäihmisten omia tarpeita huomioon ottaviksi. Hoivan lisäksi ikääntynyt tarvitsee henkilökohtaisia palveluja, virikkeitä ja elävää yhteyttä oman kodin ulkopuoliseen maailmaan aivan kuten nuoremmatkin. Tämän olemme unohtaneet liian usein. Toivon, että osaamme ottaa ikäihmiset paremmin osaksi tavallista arkea ensi vuonna ja käymme vierailulla Kotisalossa ja myös omien sukulaistemme luona useammin.

Huoli nuorten elämäntilanteesta on myös aiheellinen. On aivan liian helppoa antaa nuorten irtautua liian varhain perheestä ja harrastusyhteisöistä, jotka suojelevat ja turvaavat nuoren elämäntietä. Hartolassa pienellä paikkakunnalla, jos missä, pitäisi olla yhteiset keinot tukea nuorten päihteettömyyttä ja elämänhallintaa. Toivon, että kaikki uskallamme rohkeasti sanoa EI liian nuorena aloitetulle päihteiden käytölle sekä erityisesti huumeiden kokeilulle ja antaa nuorille heidän arvoisensa tulevaisuuden.

Pidetään hyvää huolta itsestämme ja toisistamme!

Teille kaikille Hartolassa asuville ja viihtyville Hyvää Uutta Vuotta toivottaa

Merja Olenius, kunnanjohtaja