Verkostotapaamisessa väkeä

Helena Mäkinen
HARTOLA

Runsaat 30 järjestöjen edustajaa tuli kunnantalon tapaamiseen. Edustettuina olivat monipuolisesti niin urheilun, lasten, luonnon kuin myös eri-ikäisten kuntalaisten hyväksi toimivat järjestöt. Hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttunen antoi aluksi puheenvuoron Yhteinen Päijät-Häme –hankkeen Helena Haajalle, joka ojensi kukat Kati Pietiselle tunnustuksena aktiivisuudesta Hartolan fb-sivujen päivitystyössä.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kehittäjäsosiaaliohjaaja Mirva Illi-Lampio jatkoi kertomalla Hartolan perhekeskuspilotista, jossa tarvitaan uusia ajatusmalleja. Suunnittelu ja käynnistäminen pyritään tekemään yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Pilotin tavoitteena ovat toimivat lähipalvelut, missä erilaisten kohtaamispaikkojen ja järjestöjen yhteistyön tärkeys korostuvat.
Huttunen jakoi porukan neljään ja kaikki ryhmät pääsivät vuorollaan neljään pisteeseen miettimään 1) yhdistysten välistä yhteistyötä, 2) tiedottamista ja viestintää, 3) yhteistyötä yhdistysten ja kunnan välillä sekä 4) perhekeskustoimintamallia ja yhteistoimintaa Hartolassa.
Ryhmätöiden purkaminen toi esiin monia kehitettäviä asioita, mutta myös paljon hyvää ja toimivaa. Tiedotus nousi yhdeksi tärkeimmistä, että vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Yhdistysten nettisivujen päivitystä toivottiin ja kiiteltiin puskaradion toimivuutta. Mutta vanhojenkin konstien käyttämistä kannatettiin. Tiedotusta toivottiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suunnitteilla on koulutus, jossa järjestöjen edustajat oppivat itse päivittämään yhteiseen tapahtumakalenteriin omat tapahtumansa.
Perhekeskusta koskevia ideoita tuli useita: isille samoin kuin isovanhemmille toivottiin yhteistä toimintaa lasten kanssa, käsien taitojen opetusta ja satutunteja toivottiin lapsille.
Hartolan aktiivinen järjestökenttä hyötyy monin tavoin tiedotuksen parantamisesta ja päällekkäisyyksien vähentämisestä. Retkille, konsertteihin ja tapahtumiin saadaan riittävästi osallistujia, kun kaikki saavat hyvissä ajoin tiedon. Yhteiset tapaamiset ja tapahtumat myös hälventävät pienen paikkakunnan poliittisia ja henkilökemioista johtuvia rajoja. Tavoitteena on saada aikaan yksi toimiva, virallinen tapahtumakalenteri. Tämä merkitsee sitä, että tiedotus keskitetään yhteen paikkaan.
Uutta järjestötapaamista kaavailtiin syksyyn, kun yhdistykset suunnittelevat seuraavan vuoden toimintaansa. Monia järkeviä juttuja tuli esiin, kun päästiin samalle aaltopituudelle.