Unelmien koulu

Kyösti Piippo
Sysmä

Sysmän Yhtenäiskoulun yläkoulun oppilaat aloittivat monialaisten opintojen merkeissä uuden koulun suunnittelutehtävän teemalla Unelmien koulu. Suunnittelutyötä tehdään kaksi päivää. Opettaja Satu Juutilaisen mukaan prosessi sisältää useita monialaisen opiskelun elementtejä: kulttuuri, osallistuminen ja vaikuttaminen, tietotekniikka, ja monilukutaito.
Aloituspäivänä arkkitehti Jorma Latva kertoi oppilaille kouluhankkeen muutamista avainkohdista ja hankkeen etenemisestä.
– Ykkösvaihtoehtona on uusi koulu. Nyt pitää selvittää, kuinka suuri rakennus tarvitaan, mistä materiaaleista se tehdään (ikäkysymys) ja mihin koulu sijoitetaan.
Sijoituspaikkoja näyttäisi olevan kaksi: Vanhan kahvimylly -koulun viereen, jolloin sen tilat otetaan myös käyttöön tai sitten nykyisen koulukentän paikalle – urheilukenttä siirtyisi tässä tapauksessa nykyisen koulun paikalle.
Asukkaiden ja käyttäjien tulisi aina saada antaa oma panoksensa suunnitteluun. Koulun tapauksessa siis oppilaiden ja opettajien tulisi voida osallistua rakennuksen ideointiin ja suunnitteluun.
Ja niinpä kyseinen suunnittelutyö aloitettiin. Satu Juutilainen jakoi oppilaat kolmen hengen työryhmiin ja antoi tehtäväkuvauksen. Ryhmissä pitäisi syntyä koulun pohjapiirroksia, layout (sijoittelu, asettelu, sommittelu), perspektiivikuvia, esittelytekstejä, kirjoitelma unelmien koulusta: Millaista siellä olisi, miten opiskeltaisiin, loki- tai päiväkirja työn etenemisestä, toivomuksia tilojen käytöstä jne. Lisäksi ryhmien tuli miettiä kysymyksiä kunnan edustajille. Tarkoitus nimittäin olisi, että loppuseminaarissa työt esitellään kunnan edustajille, jotka vastaisivat tehtyihin kysymyksiin.
Oppilaiden töistä työstetään näyttely, jota kutsutaan myös vanhemmat katsomaan. Kolme parasta ideaa palkitaan äänestyksen jälkeen.

Kuvassa: Lauri Hildén (oik), Eemeli Mattila ja Lauri Pyyhtiä aloittelemassa unelmien koulun suunnittelua. Päällimmäisenä oli pojilla mielessä nykyistä suuremmat tilat niin oleskelu- kuin luokkakäyttöönkin sekä miellyttävä kalustus oleskelutiloihin.