Tervehdys Sysmästä

Viime aikojen virkistävä uutinen Sysmässä on ollut toive taidenäyttelytoiminnan palaamisesta vähin erin entisen Suvi-Pinxin kiinteistölle. Pinxin satamakahvila on jatkossa avoin kaikille ja ruokaakin tarjoillaan. Alueen eri toiminnot ovat kaikkien saavutettavissa. Sysmän vahvuus eli se, mitä ei oteta pois, on sijainti eteläisen Päijänteen äärellä.  Sen varaan on kasvanut runsas vapaa-ajan asutus ja kiinnostus Sysmän alueeseen laajemmin.  Arvostan suuresti kuntapäättäjien tahtoa edistää päätöksillään elinkeinollisen toimintaympäristön kehittymistä Päijänne-sijaintia hyödyntäen.

Uusi vuosi on Sysmässä syntyneen Olavi Virran 100-vuotisjuhlavuosi. Kuvanveistäjä, professori Kimmo Pyykön Olavi Virran juhlavuoteen suunnittelema muistomerkki-taideteos Hopeinen kuu paljastetaan 16. toukokuuta Rantaterassin alueen puistossa, Sysmän sisääntuloväylän äärellä. Juhlavuonna on Sysmässä tarjolla monipuolista Olavi Virta -ohjelmaa.  Juhlatoimikunta viimeistelee parhaillaan vuoden ohjelmaa. Toivotan jo tässä vaiheessa kaikki tervetulleiksi osallistumaan sekä muistomerkin paljastustilaisuuteen että konsertti-, teatteri-, näyttely- ym. ohjelmatarjontaan. Tehdään tästä todellinen juhlavuosi meille kaikille!

Tänä vuonna voimme olla tyytyväisiä kirjastopalvelujen saatavuuden ja palveluympäristön paranemiseen. Toukokuun alusta kirjasto siirtyy kunnanviraston katon alle. Vielä kun ratkaisemme kirjastoyhteistyön Asikkalan kanssa, on kirjastopalvelujen tulevaisuus puitteiltaan ja sisällöltään hyvällä mallilla. Kunnanvirastolla tyhjiksi jääneet valtionhallinnon tilat tulevat kirjastotoimintoihin. Valtuustosalista tulee kirjaston pääsali. Nyt on jo todettu kauniin Teatteritalon juhlasalin toimivan hyvin valtuuston kokoussalina.

Lähipalvelujen turvaamiseksi tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisuudistuksessa on kunta päättänyt käynnistää perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävien kokonaisulkoistuksen kilpailutuksen. Päivähoito ja ympäristöterveydenhuolto rajautuivat heti pois kilpailutuksesta. Haluamme säilyttää vähintään nykyiset palvelut. Nykyinen palvelujen tuottaja Peruspalvelukeskus Aava hajoaa joka tapauksessa organisaationa tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän toiminnan käynnistyessä sote-järjestämislain myötä v. 2017 alusta. Tulevaisuuden kaavailut sote-palvelujen säilymisestä kunnan alueella ovat huolestuttavat. Muunmuassa akuuttivuodeosastotoimintaa ollaan määrätietoisesti keskittämässä lähemmäksi Lahtea. Sote-toimintojen kilpailutuksen aikataulu on äärimmäisen kireä sote-järjestämislain ennakoidun voimaantuloajankohdan vuoksi. Jospa onnistumme saamaan mahdollisuuden arvioida kilpailutuksen kautta sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen tuottamista sopimustoimintana.

Koulujen sisäilmaongelmat puhuttivat ja teettivät paljon erilaisia ratkaisuja ja päätöksiä viime vuoden aikana. Olin jo hetken liki huoleton, kun näytti siltä, että ollaan saamassa lapsille ja nuorille ja koulun henkilökunnalle sisäilmaltaan terveelliset ja täysin uudet tilat tulevasta syyslukukaudesta lukien. Jostain syystä se ei nyt kuulosta olevankaan tärkeää vaan jokin aivan muu. Onko unohtunut lähtökohta, miksi koulutilojen hankinnasta piti päättää ja miksi päädyttiin nykyaikaiseen vuokrakouluratkaisuun? Yhteiskoulun ja lukion tiloistakin tulee taas viestiä sisäilmaongelmista. Arvioin lasten ja nuorten vanhempien ja huoltajien asettavan tärkeimmäksi terveelliset ja turvalliset ja asianmukaiset koulutilat mahdollisimman pian. Valtuuston ja kunnanhallituksen lainvoimaisilla ja oikeusvoimaisilla päätöksillä ja niiden kuntaa sitovilla täytäntöönpanosopimuksilla ollaan sellaiset saamassa seuraavan seitsemän vuoden jaksolle ja halutessa pidemmällekin. Muista intresseistä lähtevät brändäykset ja hypetykset pitäisi asettaa eri koriin. Imagoetua saadaan, kun uudet terveelliset tilat otetaan käyttöön. Sysmän vuokrakoulu tulee olemaan tutustumiskohde. Kunnan riskit sisäilmasta ym. rakenteisiin liittyvästä on eliminoitu vuokraratkaisulla. Samalla on mahdollistettu välttämätön sopeutuminen oppilaiden määrän vähenemiseen.

Kunnanjohtajana ja kuntalaisena minulle oli suuri pettymys Kahvimylly-koulun hyllyttäminen kouluratkaisusta. Kahvimylly-koulu on Sysmän taajaman komea maamerkki ja merkittävä osa sysmäläistä kouluhistoriaa nykypäivään. Rakennushistoriallisesti asemakaavalla suojeltu kohde on arvokas ja aivan erityisen arvokas alkuperäisessä koulukäyttötarkoituksessaan. Hirsikoulualoite viritti uutta toivoa: jospa nyt näytettäisiin Sysmässä, miten hyvin tehty hirsinen koulurakennus voi kestää alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan 100 vuotta ja paljon enemmän. Tähän toivoisin nettiadressia ja nimilistojen keräystä talosta taloon ja kylästä kylään ja yli kuntarajojen. Kunnan tehtävänä on ylläpitää suojeltu Kahvimylly-koulurakennus. Asiantuntija-arviot puoltavat rakennuksen korjaamista koulukäyttöön. Korjauskustannukset ovat kohtuulliset. Lisäksi tarvittaneen toinen hirsirakennus samaan pihapiiriin erikoisluokkineen. Suunnittelu- ja toteutusaikaa on passelisti kunnan ja Parmacon vuokrasopimussuhteen aikana.

Vastuu kunnan toiminnoista ja taloudesta – ja siten viime kädessä kunnan itsenäisyyden edellytyksistä – on kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksella. Tätä vastuuta emme voi siirtää nettimaailmaan. Valtiovalta vie Sysmältä merkittävän määrän valtionosuusrahaa kunnalle antamiensa tehtävien hoidosta. Kunnan toimintoja ja kehitystä on arvioitava pidemmällä aikavälillä huomioiden kaikki vaikuttavat tekijät ja kaikki kunnan tehtäväalueet. Se on kunnanjohtajan tehtävän olennainen sisältö. Siihen pyydän kuntalaisten ja kuntapäättäjien tukea.

Toivotan kaikille sysmäläisille ja vapaa-ajan asukkaillemme ja Lähilehden lukijoille Hyvää Vuotta 2015!

Marketta Kitkiöjoki,
kunnanjohtaja
marketta.kitkiojoki@sysma.fi