Tammitulva opetti

Valtakunnallinen tulvantorjuntaohjeistus ei ole kattava. Se sisältää harmaita alueita, joita joudutaan pohtimaan tapauskohtaisesti. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Ely-keskus ja Hartolan kunnan edustajat pohtivat Tainionvirran tammitulvan opetuksia kokouksessaan. Erityisen tarpeelliseksi nähtiin selventää viranomaisten vastuuta ennakoivasta tulvantorjunnasta.

Työnjaon selventämiseksi sovittiin, että pelastuslaitos tekee ehdotuksen kriteereistä, joilla se tulevissa tulvissa ottaa tilanteen johtovastuun. Kriteereistä riippumatta Ely-keskus ja kunta voivat tarpeen vaatiessa aina esittää pelastuslaitokselle johtovastuun ottamista.

Tulvavahingot jäivät arvion mukaan kaikkiaan noin 10 000 euroon. Ilman tulvantorjuntatoimenpiteitä vahingot olisivat olleet selvästi suurempia. Tulva pääsi kuitenkin yllättämään viranomaiset.

Tulvariskityöryhmän linjauksen mukaan Ely-keskuksen tehtävänä on vesitilanteen seuranta ja tulvauhasta tiedottaminen, ennakkotorjuntatoimenpiteet sekä asiantuntija-apu pelastusviranomaisille tulvantorjuntatöissä.  Pelastuslaitoksen tehtävänä on tulvantorjuntatilanteen yleisjohto, alueiden ja yksittäisten tärkeiden kohteiden suojaaminen ja yksityiseen omaisuuteen kohdistuvat toimenpiteet.

Kunnan tehtävänä on kunnan rakennusten ja teiden suojaaminen, evakuoinnin toteutus ja hätämajoituksen järjestäminen sekä työvoiman ja kaluston tarjoaminen pelastusviranomaisille.
Ely-keskuksen velvoite vesitilanteen seurantaan perustuu lakiin tulvariskien hallinnasta. Hyydetulvatilanteen nopean vaihtelevuuden ja kokonaistulvatilanteen pitkän keston takia on seurantaa tehtävä tiiviisti paikan päällä. Siksi olisi tarkoituksenmukaista, jos esimerkiksi kunta tai pelastuslaitos toimisi vesitilanteen seuraajana. Ely-keskus varoittaa jatkossa herkemmin myös jo tulvariskin olemassaolosta.

TK