Sitkeät sissit koolla

Helena Mäkinen
HARTOLA

Hartolan omaishoitajat kokoontuvat säännöllisesti seurakuntatalolla. Heinolan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puheenjohtaja Helga Nurminen-Ekholm oli kutsunut maanantain kokoontumiseen mukaan hyvinvointikuntayhtymästä asiakasohjaus Siirin palveluesimiehen Mari Huttusen ja asiakasohjaaja Marita Väisäsen, joka vastaa Hartolan omaishoitajia koskevista asioista.
Omaishoitajia oli paikalla runsaat kymmenen. Nurminen-Ekholm totesi, että Hartolan kunta on omaishoitajien huomioimisessa paljon jäljessä naapurikunnista, ja toivoi tilanteen paranevan. Nurminen-Ekholm otti vastaan ilmoittautumisia virkistysviikonloppuun, jonka Attendo järjestää Heinolassa 25.-27.1. Kevääksi on tulossa vielä toinen vastaava ilmainen viikonloppu omaishoitajille.
Hartolassa on virallisia omaishoitajia tällä hetkellä ainoastaan kuusi. He saivat Huttuselta oman numeron, jossa heitä palvellaan. Asiakasohjaus Siirin kaikille avoimesta yleisnumerosta saa apua moniin ongelmiin.
Paikalle saapuneilla oli paljon kysymyksiä. Mistä saa invataksiseteleitä, jos hoidettava omainen on pyörätuolipotilas? Väisänen vastasi, että tarvitaan yhteydenotto ja hakemus vammaispalveluun, sen jälkeen tapahtuu palvelutarpeen arviointi. Kunnantalolta pitäisi löytyä hykyyn lähetettävä lomake.
– Miten pääsee viralliseksi omaishoitajaksi, kyseli Hilkka Saarimäki, joka hoiti näkövammaista äitiään. Saarimäki oli 3 kertaa tehnyt hakemuksen, mutta se oli aina hylätty. Terveysalalla työskennellyt Saarimäki oli sitä mieltä, että RAI-arviointi (käytetään vanhusasiakkaiden hoidontarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan) ei sovellu näkövammaiselle lainkaan.
Väisänen totesi, että palvelutarpeen arvioinnissa kokonaisuus ratkaisee. Huttunen korosti, että omaishoitajia koskevat kriteerit ovat kaikissa kunnissa samat. Omaishoidon rahoitus sen sijaan tulee alun perin valtiolta, mutta sitä ei ole korvamerkitty. Harkinnanvaraisen rahoituksen käytöstä päätetään kunnan hallinnossa.
Etsivää työtä hyky ei tee, joten viralliseksi omaishoitajaksi haluavan on itse täytettävä hakemus. Omaistensa hoidosta ympäri vuorokauden huolehtivia kuunnellessa tuli tunne, että moni tarvitsisi apua jaksaakseen pitää puoliaan. Vertaistukea ja tapaamisia järjestävä Nurminen-Ekholm on tärkeä. Seuraava kokoontuminen on 4.3.

Kuvassa: Helga Nurminen-Ekholm (vas.) vastaili Gunhild Haimin kysymyksiin tilaisuuden päätyttyä. Takana (vas.) Mari Huttunen ja oikealla Marita Väisänen.