Sisäilmatutkimus valmistui

Kosteusvaurioista huolimatta Sysmän Yhteiskoulun molemmat rakennukset soveltuvat koulutyöhön. Sisäilman laatu ei vaadi välittömiä toimenpiteitä eikä oppilaiden ja henkilökunnan terveys ole vaarassa. Myös kotitalousluokka on käytettävissä opetukseen. Koulun toiminta voi jatkua normaalisti vaarantamatta kenenkään terveyttä.

Tämä ilmenee yhteiskoulun juuri valmistuneesta sisäilma-, kosteus- ja rakenneteknisestä tutkimuksesta, jonka kunta teetti. Rakennusten ilmanvaihtoa on kuitenkin parannettava nopeasti.

Yhteiskoulun puu- ja kivirakennuksessa on kosteusvaurioita, puutteita ilmastoinnissa, rakenteiden ilmavuotoja ja lahovaurioita, jotka ovat osittain iän ja osittain rakennusteknisten syiden aiheuttamia. Tilojen sieni-, bakteeri- ja kuitupitoisuudet olivat  kuitenkin matalia raja-arvoihin ja ajankohdan ulkoilmaan verrattuna eikä näytteissä ollut merkittäviä määriä sisäilman laatua heikentäviä ainesosia.

Tulokset eivät aiheuta välittömiä korjaustoimia, vaan ne voidaan suorittaa kahdesta neljään vuoden sisällä. Myös kotitalousluokka on tulosten perusteella käytettävissä heti opetukseen, mutta tämän kevään ajan opetus jatkuu leirintäalueen tiloissa.

Tutkimuksen teki Raksystems Anticimex Oy. Rakennuksesta otettiin materiaali- ja ilmanäytteitä. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva kiinteistöstä, jossa selvitettiin rakenteet ja sisäilmanlaatu. Tutkimuksella haettiin myös vaihtoehtoja tulevien korjaustöitten suorittamiseksi.

Kunnanhallitus päätti perustaa tilatarvetyöryhmän kartoittamaan yhteiskoulun tilatarpeen vuoteen 2020 saakka. Selvitys ohjaa osaltaan tulevia toimenpiteitä. Tilatarvetyöryhmä kokoontu ensi perjantaina.

TK