Ravioskorven turvapäivä

Ravioskorven kyläyhdistys toimii aktiivisesti kylän kehittämiseksi ja asukkaidensa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yhdistysaktiivi Ulla-Maija Luodemaa kertoi kyläsuunnitelman sisältävän myös toimia asukkaiden turvallisuuden parantamiseksi. Erityistä turvapäivää vietettiin Ravioskorven kylätalolla helteisenä toukokuun lauantaina. Aamupäivällä kuunneltiin korvat tarkkoina Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen luentoa asumisturvallisuudesta sekä saatiin Sysmän VPK:n ensiapuohjeita sairaskohtausten tai onnettomuuksien varalle. Iltapäivällä VPK:n väki opasti myös käytännössä käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöön.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos kouluttaa vuoden loppuun saakka jatkuvassa, maakuntaliiton rahoittamassa hankkeessaan alueen asukkaita varautumaan kodin hätätilanteisiin.  Projektipäällikkö Kristiina Mattila painotti arkijärjen käyttöä oman kodin turvallisuutta mietittäessä. Selkeät riskitekijät, kuten laiteviat, tulen varomaton käsittely tai esim. pesutilojen liukas lattia pitäisi tiedostaa ja korjata ympäristö sekä omat toimintatavat turvallisiksi.

–Toimiva palovaroitin on elintärkeä, kuten myös se, että miettii etukäteen, onko poistumistie kodista turvallinen ja reitti selvä myös hätätilanteessa.

Niin projektipäällikkö Mattila kuin Sysmän VPK:n ensiapukoulutusta jakaneet Jorma Sainio ja Asko Nurminenkin tähdensivät myös haja-asutusalueen osoitemerkintöjen tärkeyttä. Apua odottaessa sekunnitkin ovat pitkiä, eikä niitä pitäisi hukata oikean paikan etsimiseksi, painottavat pelastusalan ammattilaiset.

–Paloturvallisuuden ohella etenkin ikääntyvien on hyvä miettiä myös kodin tapaturman paikkoja, sillä kaatumiset ja matalalta putoamiset ovat viime vuosina aiheuttaneet paljon turhia vammoja ja yleiskunnon heikkenemistä, hän muistutti. Selkeät, luistamattomat kulkureitit ja riittävä valaistus luovat turvallisuutta ja päivittäin tarvittavien tavaroiden on syytä olla käden ulottuvilla, jottei niiden perässä tarvitse kiipeillä, täydentää Kristiina Mattila.

Turvapäivän kouluttajat totesivat yhdestä suusta, että maalla on vielä voimissaan myös kyläkyttääminen positiivisessa mielessä. Mikäli tiellä on outoja kulkijoita, ne pannaan merkille ja toisaalta myös seurataan, tapahtuuko naapurin nurkissa jotakin poikkeavaa. Ravioskorven väki sai päivän mittaan eväitä itsensä ja naapurinsa auttamiseksi ja koki käytännön harjoitukset tarpeellisiksi. Turvallisuustyö jatkuu muillakin sektoreilla, sillä kylässä on kiinnitetty huomiota myös tieturvallisuuteen ja  ravioskorpelaiset vaativatkin Heinolaan johtavan Marjoniementien parantamista.

RP