RAHU-rekisterin tietojen korjaaminen

Helena Mäkinen
SYSMÄ

Sysmän kunnan rakennusvalvontaan tulee runsaasti yhteydenottoja, jotka koskevat uudistettua jätevesilaskutusta ja kiinteistöverotusta. Salpakierron laskutus ja kiinteistöverotus perustuvat Digi- ja väestötietoviraston (DVV) rakennus- ja huoneistorekisteriin (RAHU), jota kunta voi päivittää lain mukaan ainoastaan rakennus- tai purkulupamenettelyn kautta.

Tästä syystä asiakkaille on avattu kunnan rakennusvalvonnassa mahdollisuus hakemuksesta selvittää, ovatko heidän RAHU-rekisterissä olevat tietonsa todellisen rakennuskannan mukaiset. Selvityksen perusteella kiinteistöjen omistajia ohjataan laittamaan lupa-asiat kuntoon. Selvitys ja mahdolliset korjaustoimenpiteet ovat maksullisia. Jos rekisterissä olevat tietojen ristiriitaisuudet ovat DVV:n tai kunnan virheistä johtuvia, selvitys ja korjaukset ovat asiakkaalle maksuttomia ja oikaisut tehdään viran puolesta ilman lupakäsittelyä.

Kunnan sivuilla on linkki, josta ohje ja hakulomake löytyvät: Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaaminen – Sysmä (sysma.fi).

Kiinteistön omistaja voi pyytää lomakkeella rakennusvalvontaa selvittämään ja tarvittaessa korjaamaan kiinteistöllä olevien rakennusten tiedot. Hakemus tulee jättää vuoden 2021 osalta 20.9.2021 mennessä osoitteeseen: RAHU-korjaukset/Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 Sysmä.

RAHU-rekisterissä olevia tietoja käyttävät useat viranomaiset, mm. verottaja ja jätehuoltoviranomainen. Rekisteri on osa väestötietojärjestelmää, jota pitää yllä Digi- ja väestötietovirasto. Kunnalla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa edelleen väestötietojärjestelmään rakennuslupien tai rakennusten purkulupien yhteydessä luvan hakijan ilmoittamat tiedot. Kunnassa tehtävä kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle.

Hakemukseen tulee liittää sijaintikartta/alustava asemapiirros rakennuspaikalla olevista rakennuksista ja rakennelmista sekä niiden käyttötarkoituksista ja kerrosaloista. Hakemuksen perusteella rakennusvalvonta ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen.