PAPERIVALLANKUMOUS

LÄHILEHTI
SYSMÄ, HARTOLA

Paikallislehtien, etenkin pienten pitäjälehtien asema on käynyt sosiaalisen median kasvun myötä erittäin vaikeaksi. Lehden julkaisemisen kannalta välttämättömät ilmoitukset ja mainokset ovat siirtyneet ilmaisille nettikanaville.
Lähilehden osalta tilanne alkoi näkyä selvästi jo kolmisen vuotta sitten. Ilmoitustuottojen kadotessa lehden jakelusta ja painatuksesta aiheutuvat kustannukset kuitenkin nousivat. Palkkamenot ovat kolmas suuri kuluerä lehden julkaisutoiminnassa. Menot nousivat tuloja suuremmiksi.
Ensimmäisessä vaiheessa Lähilehden hallitus teki päätöksen lehden julkaisemisesta vuoroviikoin paperisena ja digiversiona. Näin säästettiin jakelu- ja painatuskustannuksia. Lukijoiden negatiivinen palauteryöppy oli melkoinen, eikä toimenpiteellä saatu säästökään ollut riittävä. Palautteen selvä sanoma oli, että Lähilehti haluttiin lukea jatkossakin paperisena – toki digiversiolla oli myös oma kannattajajoukkonsa. Paperisen lehden ohessa nykyaikana on välttämätöntä pysyä mukana myös digimaailman kehityksessä.
Lehden hallitus on pohtinut tilannetta uudelleen saadun palautteen pohjalta ja päätynyt siihen, että lehti ilmestyy ensi vuoden alusta lähtien joka keskiviikko paperisena. Tehty ratkaisu edellyttää kuitenkin muutamien taloudellisten ehtojen täyttymistä ja siihen tarvitaan apua ja myötämielisyyttä myös paikallislehden lukijoilta.
Monet lehden lukijat ovat ilmoittaneet palautteessaan suostuvansa maksamaan joka viikko ilmestyvästä Lähilehdestä nykyistä korkeampaa tilaushintaa ja tämä onkin yksi edellytys jokaviikkoisen paperilehden ilmestymiselle. Sen lisäksi Lähilehti tarvitsee nykyistä suuremman tilauskannan Sysmästä ja Hartolasta (katso oheinen ilmoitus).
Kolmisensataa uutta tilaajaa entisten tilaajien lisäksi uudella tilaushinnalla mahdollistaa kaikkien toiveet ja Lähilehti ilmestyy joka viikko paperisena versiona.
Sysmän ja Hartolan kuntalaiset, kunnat, yritykset, yhdistykset ja kylät tarvitsevat jatkossakin oman median kertomaan paikallisista tapahtumista ja Lähilehti toivoo em. tahojen ottavan osaa tähän paperivallankumoukseen.