Onko nettipelaaminen vaarallista?

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Sysmän Vanhempainyhdistys järjesti Yhtenäiskoululle tilaisuuden, missä ruodittiin nuorten nettipelaamista asiantuntija Mikko Meriläisen johdolla. Meriläinen on Suomen johtavia pelikasvatuksen tutkijoita ja äskettäin häneltä on valmistunut väitöskirja digitaalisesta pelaamisesta.
Meriläisen puheenvuoro oli puolueeton ja hän käsitteli aihetta syvällisesti, hyvät ja huonot yksityiskohdat mukaanlukien.
Suomalaisista nuorista 90% pelaa netissä, jotkut liki koko ajan ja jotkut satunnaisesti.
–Keskustelu asiasta on kärjistynyt ja nuorten oma mielipide on jäänyt piiloon, totesi Meriläinen aluksi.
Luennoitsija tähdensi, että pelikasvatus on joka tapauksessa tärkeä osa kotikasvatusta. Pelimaailma on niin laaja, että vanhemmat eivät pysy mukana. Tietämättömyys aiheuttaa huolta ja paniikkia, huolestutaan asioista, joita ei ymmärretä. Siitäkin huolimatta pelaamisen myönteisiä puolia pitäisi edistää ja haittoja luonnollisesti ehkäistä.
–Ja mitä pienempi lapsi, sitä suojelevampaa on pelikasvatuksen oltava.
Yleisessä keskustelussa nettipelin vaaroiksi nostetaan kysymyksiä, kuten tekeekö pelaaminen nuoresta aggressiivisen, heikkeneekö fysiikka ja kärsiikö nuori unen puutteesta. Pelaaminen voi olla yhteydessä muihin tekijöihin ja nämä taustatekijät pitäisi vanhempien hahmottaa.
–Kaikkia vaikutuksia ei tiedetä, sillä kyseessä on vielä verraten uusi asia. Pelaaminen ei kuitenkaan ole mikään päihde, vaan se on kulttuuria ja harrastus. Pelaaminen on sosiaalista toimintaa, lisää itsevarmuutta, auttaa yksinäisyyteen ja itsenäistymiseen ja nopeuttaa nuoren päätöksentekoa. Se lievittää stressiä ja on monelle pelaajalle jopa urahaave. Nuoren tuntemia pelaamisen kokemuksia ei vanhempien pitäisi vähätellä.
Pelaaminen ei Meriläisen mielestä juurikaan eroa muista harrastuksista.
Hän neuvoo, että kello ei saa olla mittari pelaamiseen käytettävälle ajalle, vaan pelaajan on annettava pelata joku nettipeli loppuun pistemäärän tallentamiseksi.
–Kahden tunnin nettiajan sijaan pitäisi sopia, montako peliä nuori saa pelata yhtenä iltana.
Lopuksi Meriläinen antoi Yhtenäiskoulun ruokalan täyttäneelle yleisölle muutamia neuvoja.
–Ole kiinnostunut nuoren pelaamisesta, älä ota stressiä ja kysele tyhmiä kysymyksiä – tietoa on saatavilla. Ja laita lopuksi huoli nuoren pelaamisesta sopiviin raameihin.

Kuvassa: Nettikeskustelutilaisuuden järjestäjinä toimivat Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Hilden (vas.) ja vt. apulaisrehtori Mari Vesander. Mielenkiintoisen luennon piti nuorten nettipelaamisen asiantuntija Mikko Meriläinen.