Omaishoitajat tonttumielellä

Mika Sankari
HARTOLA

Päijät-Hämeen omaishoitoyhdistyksen pikkujouluaiheinen tonttukierros pysähtyi valtakunnallisella omaishoitoviikolla torstaina 28.11. Hartolan seurakuntatalon Anna-salissa. Tarjolla oli ison tiedon määrän lisäksi maukasta joulupuuroa ja torttuja haluamansa juoman kera. Omaistoiminnan ohjaajat Jaana Moilanen ja Timo Autio olivat paikalla valmiina kertomaan vastauksia omaishoitoon liittyviin kysymyksiin. Yhdistys viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan.
-Omaishoito koskettaa todella monia: On erityislapsia, joita hoidetaan nuoresta alkaen. Lapset saattavat toisaalta päätyä esimerkiksi ms-tautiin sairastuneen vanhempansa omaishoitajiksi, jolloin koulunkäynti voi kärsiä. Syöpäpotilaiden ennusteet vaihtelevat kovasti selviämisen suhteen, on päihde- ja mielenterveysongelmia. Seniorit hoitavat puolisoitaan jaksamisensa rajoilla. Omaakin elämää pitäisi pystyä elämään mahdollisimman normaalilla tavalla.
Omaisen tai läheisen hoitajana sitoutuu yleensä pitkäaikaiseen hoitojaksoon. Ei ole olemassa tiettyä kaavaa, jonka mukaan mennään, sillä omaishoidontuen määräytymisperusteet vaihtelevat ja yhtenäisiä käytäntöjä kaivattaisiin lisää paperitöiden yksinkertaistamiseksi, ohjaajat kertovat.
Paikallisyhdistyksissä omaishoitajat saavat neuvontaa ja tietoa sekä tapaavat samassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä ja saavat apua näissä kysymyksissä. Ne järjestävät omaishoitajille erilaisia vertaisryhmiä, retkiä, tapahtumia ja luentoja. Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry järjestää yhteistyössä Hyvinvointikuntayhtymän kanssa omaishoitajien valmennusta, jossa saa opastusta mm. tukiasioihin, lääkehoitoon, ensiapuun, ravitsemukseen, apuvälineisiin ja omaishoitajan omaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa.
Yhdistykset ajavat omaistaan hoitavien asiaa paikallisella tasolla ja tarjoavat myös väylän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Näihin tilaisuuksiin voivat osallistua myös omaishoidon asioista eri syistä kiinnostuneet ihmiset omaishoitajien lisäksi.
Omaishoitajien asema nousee silloin tällöin poliittisen keskustelun aiheeksi ja se oli jopa eräs Sipilän hallituksen ns. kärkihankkeista. Heidän jaksamisestaan on kannettava huolta, vaikka he itse kertovat usein hoidettavansa tilasta ennen omia kuulumisiaan, Moilanen ja Autio sanovat. Omaistaan hoitaville on esimerkiksi tarjolla lakisääteinen mahdollisuus terveystarkastukseen omalla terveysasemalla. Se etu kannattaa hyödyntää.

Kuvassa: Timo Aution ja Jaana Moilasen omaishoitokiertue poikkesi jouluisissa merkeissä Hartolassa.