Leader-info Uotissa

Asikkalan, Sysmän, Hartolan, Heinolan, Padasjoen ja Pertunmaan alueella toimivan Päijänne-Leaderin hankeneuvoja Liisa Häme rantautui Sysmään selvittelemään yhdistyksen mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää maaseudun kehittämistä hankerahoituksen turvin.

–Autamme hankkeita kehittymään ideasta toimivaksi konkretiaksi, kiteytti Häme sanomaansa.

Kun hakijalla on idea tai tarve, hiukka omaa rahaa, vahva motivaatio ja omia voimavaroja eli talkooväkeä, kannattaa aina soittaa tai marssia suoraan Vääksyn Päijännetalossa sijaitsevaan Leader -toimistoon. Sieltä löytyy ammattitaitoisia ihmisiä jalostamaan idea toimivaksi hankkeeksi.

EU:n uusi ohjelmakausi alkoi jo viime vuonna, mutta vasta nyt oikea aika valmistella hankkeita. Haku aukeaa huhtikuun lopulla.

Hankkeet voidaan jaotella kahteen isoon pääryhmään; yleishyödyllisiin hankkeisiin ja yrityshankkeisiin. Lisäksi tuotepaletista löytyy koko joukko erikoishankkeita, joihin rahoitusta voivat hakea sekä yhdistykset että yritykset.

Yleishyödyllisten hankkeiden toivotaan tuovan uutta toimintaa kylille ja niitä myönnetään mm. kylä- ym.yhdistyksille.

Yrityshanketta hakee jo nimensä perusteella yritys joko investointeihin tai toiminnan kehittämiseen.

Hanke-esittelyn lisäksi Liisa Häme kertoi jokaisen jäsenkunnan alueelle perustettavasta Leader -foorumista, johon kootaan ihmisiä pohtimaan paikkakunnan kehittämistä uusien hankkeiden mahdollisimman suuresta hyödyntämisestä.

Uutta oli myös se tieto, että jatkossa hankeasioita hoidetaan sähköisesti. Se antaa mahdollisuuden muokata ja päivittää idea- tai hakuvaiheessa olevia hankkeita.

Eikä kahta ilman kolmatta; Päijänne-Leader suunnittelee yhdessä matkailuorganisaatioiden kanssa erityistä Kala-Leader -hanketta. Suomessa toimii kaikkiaan 11 Kala-Leader -hanketta, joilla kehitetään kuitumassa olevaa ammattikalastusta ja kalatuotteiden jatkojalostusta.

–Kala-Leadereista on kaikkialla hyviä kokemuksia. Koulutuksen ja opintomatkojen avulla monille paikkakunnille on saatu aivan uutta vipinää kalatalouden hiipuvalle sektorille, toteaa Liisa Häme.  KP