Lasten parkkipaikka

Helena Mäkinen
HARTOLA

Yhdistysten edustajia kokoontui hyvinvointikoordinaattori Johanna Huttusen kutsusta kunnantalolle miettimään, miten kuntaan saataisiin vanhempien toivoma lapsiparkki. Viime vuonna asiaa jo yritettiin, mutta hanke kuivui kokoon. Nyt mukana oli useita yhdistyksiä sekä varhaiskasvatuksen ja seurakunnan edustus.
Keskustelussa mietittiin monenlaista: miten on vakuutusten laita, mikä paras paikka toiminnalle, saadaanko nuoria mukaan, minkä ikäisiä lapsia hoidetaan, minkä ikäisiä hoitajien on oltava, montako vastuuhenkilöä tarvitaan, maksetaanko nuorille palkkiota…
Kun on monta viisasta päätä yhdessä, syntyy tulosta. Huttunen kävi kaikki asiat läpi järjestelmällisesti.
–Aloite tähän on tullut perheiltä. Tämä on tarpeen niille perheille, joilla ei ole täällä omaa valmista tukiverkkoa.
Yhteisen pohdinnan tuloksena päätettiin, että lapsiparkki järjestetään kerran kuussa pääsääntöisesti 3 vuotta täyttäneille ja alle kouluikäisille. Alle 3-vuotiaiden kyseessä ollessa luotetaan vanhempien arvioon siitä, pärjääkö lapsi hoidossa. Lasten määrästä riippuen vastuuaikuisia pitää olla vähintään kaksi. Nuoria on vaikea saada sitoutumaan, mutta heitä saattaa tulla myöhemmin mukaan. Koululle viedään ilmoituksia. MLL lupasi maksaa pienen palkkion, se voi innostaa nuoria mukaan.
Toimintaan päätettiin rekrytoida mukaan vapaaehtoisia, joilta ei vaadita minkään yhdistyksen jäsenyyttä. Vakuutusasiat selvitetään, ennen kuin toiminta alkaa. Aloitusajankohdaksi sovittiin syyskuu. Keväällä on 14.5. klo 17 Päiväkoti Vantussa tapaaminen, jossa asiat lyödään lukkoon. Samalla tutustutaan tiloihin, jotka lapsiparkkitoimintaan ovat käytettävissä. Mukaan toivotaan lisää sekä aikuisia että nuoria. Kun lapsiparkin pyörittäjiä on runsaasti, toiminta ei käy kenellekään raskaaksi, koska vuoro osuu kohdalle harvoin.