Kuuluuko hyvin?

Helena Mäkinen
HARTOLA

Hartolan Apteekin kahteen asioimispisteeseen on asennettu induktiosilmukat. Kuulokojetta käyttävien asiointi muuttui helpommaksi. Asiakkailta on jo tullut positiivista palautetta ja apteekkari Minna Itkonen on tyytyväinen investointiin.


– Asiakkaan ei tarvitse muuta kuin laittaa kuulokojeensa T-asentoon, silloin kuulolaite vastaanottaa äänet induktiosilmukan kautta. Jos kuulokoje ei ole mukana, meiltä saa kuulokkeet, jotka ajavat saman asian. Induktiosilmukan ansiosta puhe kuuluu vain asioimispisteen tuolilla istuvan korvaan, ei muille asiakkaille. Laite ottaa tosi hyvin äänen ja auttaa myös asiakkaan intimiteettisuojan säilyttämisessä, kertoo Itkonen.
Laitteen asentanut Laatukuuluu Oy:n Ari Törmä kertoo, että kysymys on esteettömyysasioista, joita myös valtiovalta pyrkii edistämään.


– Heikkokuuloiset ovat kaikkein suurin ryhmä, jolla esteettömyys ei toteudu. Heikkokuuloisten asiat on hoidettu kaikkein kehnoimmin tässä yhteiskunnassa. Ongelmista keskustellaan hyvin vähän julkisuudessa eivätkä kuulolaitteiden käyttäjätkään tuo niitä esiin.


– On hienoa, että Hartolan apteekkari ajattelee asiakkaitaan ja hankki toimitiloihin laitteet, jotka ovat avuksi isolle asiakasryhmälle. Näitä laitteita pitäisi lakien mukaan olla virastoissa ja kaikissa yleisissä tiloissa, joissa on äänentoistolaitteita. Mutta niitä löytyy harvoista kunnista. Kouluissakin laitteet pitäisi olla, mutta edes uusiin niitä ei hankita. Opetustiloissa ne olisivat erityisen tärkeitä.


Yrityksen kuulokuvat.fi -sivuilta löytyy luettelo tiloista, joissa kuuluu hyvin. Sieltä löytyy myös Hartolan Apteekki paikkakuntahaun kautta. Sivuilla asiakas voi antaa palautetta, joka toimitetaan apteekkiin.


Yleinen sääntö on, että jos jossain induktiomerkillä varustetussa tilassa ei laite toimi, niin kannattaa ottaa yhteyttä tilan ylläpitäjään, että ongelma hoidetaan kuntoon.
Huonokuuloisuus on kasvava ongelma. Eliniän pitenemisen myötä kuulo-ongelmatkin lisääntyvät. Mutta myös nuoriso kulkee kuulokkeet korvilla ja altistuu liian koville äänitasoille.


– Huonokuuloisuus on vanhusten dementian aiheuttajista pahimpien joukossa. Kuulo-ongelmien vuoksi ei mennä mukaan, virikkeet vähenevät ja ihminen syrjäytyy.


– Kuulosta kannattaa pitää huolta, sitä voi parantaa vain apuvälineillä. Kuulon heikkeneminen hidastuu, kun hankkii kuulokojeen. Jos kuulon aleneman taso todetaan riittävän haitalliseksi, yhteiskunta maksaa kuulolaitteen. Kuuleminen on perusoikeus, toteaa Törmä.

Kuvassa: Palvelupistesilmukka on yksinkertainen ja edullinen keino parantaa kuulolaitteen käyttäjien palvelukokemusta. Palvelupistesilmukka siirtää asiakaspalvelijan äänen suoraan asiakkaan kuulolaitteeseen selkeästi, ilman taustahälinää.