Koululaiset vastuullinen asiakasryhmä

Kyösti Piippo
HARTOLA, SYSMÄ

Sysmän Valittulassa asemapaikkaansa pitävä liikennöitsijä Samuli Haarasilta ajaa koululaiskuljetuksia 5 – 6 autolla viikonpäivästä riippuen. Reitit ovat valtaosaltaan avoimia koululaisten lisäksi muillekin matkustajille. Ajopäivän aikana kilometrejä taittuu Sysmän puolella noin 250 ja Hartolassa tuhatkunta.  Kyytiin nousee aamuisin kuutisenkymmentä sysmäläis- ja 120 hartolalaiskoululaista.
Suurin osa Samulin kuljettajista, Samuli tietysti itse etunenässä, tuntevat kaikki reitit kuin omat taskunsa.
–Vaihtelemme reittejä ihan jo virkistyksen vuoksi ja lisäksi tilausajot ja sairaustapaukset pakottavatkin kuljettajat välillä eri reiteille, toteaa Haarasilta.
Ensimmäinen keikka uudelle kuljettajalle tehdään kokeneen kuskin opastamana ja muistiinpanoja tehden. Pysähtymispaikatkin valitaan huolella koululaisen turvallisuus huomioonottaen. Liikennöitsijä pitää huolen muun muassa siitä, että bussista poisjäädessä ei lapselle tule tien ylityksiä.
Samuli Haarasilta ottaa  liikenteessä muutkin turvallisuusseikat tarkasti huomioon. Yksi tärkeä asia on turvavöiden käyttö.
–Kaikki vastuu kuljetuksen kestäessä on meillä, mitään onnettomuuksia ei saa sattua.
Haarasilta myöntää, että koululaiset eivät ole niitä kaikkein helpoimpia bussiasiakkaita ja se asettaa kuljettajille vastuuta normaaliakin enemmän. Alaikäisten ja hieman villienkin matkustajien joutuu välillä koville.
–Epäkohtiin puututaan ja tarvittaessa otamme yhteyttä lapsen vanhempiin ja kouluun. Useimmiten selviämme kuitenkin keskenämme sopien.
Kilpailu kuljetuslinjoista muiden liikennöitsijöiden kesken on kovaa. Haarasilta myöntää, että hänen asemapaikkansa sijainti Sysmän ja Hartolan välissä ei ole välttämättä paras mahdollinen kilpailun kannalta. Hän tähdentää, että kaluston käyttö ja auton kierto on otettava tarkasti huomioon tarjouksia tehtäessä.Tyhjää aikaa on pystyttävä minimoimaan tai sitä voi täyttää tilaus- ja taksiliikenteellä.
Yrittäjän visio alalta on selkeä:
–Ensi keväänä taas kaikki on katkolla ja tulevia tarjouksia lasketaan. Tässä mielessä tämän alan yritystoiminta on kokolailla lyhytjänteistä.