Koskueenmäen liikuntareitti

Anna Onali-Ovaska
SYSMÄ

Jos Sysmän Sisun haave toteutuu, aletaan Sysmän Koskueenmäelle rakentaa syksyllä uutta liikuntareittiä. Ensimmäinen askel kohti päämäärää otettiin joulukuun lopussa, kun kunnanhallitus myönsi Sisulle hallintaoikeuden Koskueenmäellä sijaitsevaan maapohjaan.
Maapohjan hallintaoikeus tarvittiin, koska reitin on suunniteltu kulkevan koko pituudeltaan kunnan omistamilla mailla.
Seuraava vaihe on hakea Leader-rahaa reitin rakentamiseen. Jos rahoitus myönnetään, on tänne vanhan urheilutalon takamaastoihin tarkoitus rakentaa viiden kilometrin pituinen ulkoilureitti. Siitä kolme kilometriä valaistaisiin.
-Reitti kulkisi osittain vanhoja latupohjia pitkin ja osittain uudella reitillä, kertoo Sisun hiihtojaoston puheenjohtaja Matti Palvaila.
Palvaila astelee tieltä metsään, vanhalle latupohjalle. Hennon lumihunnun alta paljastuu edelleen melko hyvässä kunnossa oleva reitti. Palvaila kipuaa kunnan liikuntatoimesta vastaavan Visa Uutelan kanssa mäkeä ylös – korkeuseroja täällä Koskueemäellä riittää.
-Tarkoitus on tehdä reitti ympärivuotiseen käyttöön. Talvella täällä voisi hiihtää ja kesällä reittiä voisi käyttää esimerkiksi maastopyöräilyyn, jonka suosio kasvaa koko ajan, visioi Visa Uutela.
Reitille on esitetty myös yksityiskohtaisempia toiveita, esimerkiksi esteettömyys. Haaveena on myös rakentaa laavu Ala-Vehkajärven rantaan.
-Mutta nämä ovat vielä suunnitelmia. Mitään muuta ei ole valmiina kuin hallintaoikeus maapohjaan ja lisäksi reitti on merkitty maastoon, korostaa Palvaila.
Alustavien suunnitelmien mukaan reitin veroton kustannusarvio on 142 000 euroa. Tämän kaltaisissa hankkeissa Leader-rahan osuus on 65 prosenttia kokonaiskustannuksista. Talkootyölle on laskettu 25 prosentin ja omalle rahoitukselle 10 prosentin siivut.
Jos hanke nytkähtää käyntiin, talkootyötunteja on siis odotettavissa.
Toistaiseksi ratkaisemattomia kysymyksiä ovat omarahoituksen hankinta ja reitin kunnossapito. Omaa rahaa varten hankkeelle pitäisi saada tukijoita.
Reitin kunnossapito on toinen kysymys. Leader-rahalla ei voi rakentaa liikuntapaikkaa kunnan ylläpidettäväksi. Ylläpito pitäisi siis toteuttaa jotenkin muuten. Visa Uutelan mukaan yksi ratkaisu voisi olla palvelun ostaminen yksityiseltä, kuten menetellään esimerkiksi Ohrasaaren viikonloppukunnostuksen kanssa.
Reitin pohjaksi on kaavailtu 15 sentin soramurskepinnoitetta, joten kesällä kunnossapito olisi hyvinkin helppoa – lähinnä satunnaista lanausta ja heinänniittoa.
Sisu ei saanut hallintaoikeutta Koskueenmäen maapohjaan helpoimmalla mahdollisella tavalla. Sivistys- ja tekninen lautakunta katsoivat, että Sysmän kokoiseen kuntaan ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa toista ulkoilureittiä. Lautakuntien mukaan kunnassa tulisi keskittyä Ohrasaaren kehittämiseen.
Sekä Visa Uutela että Matti Palvaila korostavat, että vastakkainasettelu on turhaa. Koskueenmäestä ei haluta Ohrasaaren kilpailijaa vaan sen täydentäjä.
-Tämän hankkeen vilpitön tarkoitus on parantaa liikuntamahdollisuuksia Sysmässä. Mielestäni kunnanhallituksen päätös oli oikeansuuntainen ja samalla signaali kaikille kolmannen sektorin toimijoille, Visa Uutela sanoo.