Työmailla uudet määräykset

Anna Onali-Ovaska
HARTOLA

Kolme miestä ahertaa rakennustyömaalla Hartolan Siltasuolla. Punainen puutalo on noussut harjakorkeuteen, nyt on siirrytty yläkertaan rakentamaan höyrysulkua.
Talon rakennuttaja ja tuleva isäntä Henri Hutri kapuaa rappusia ylös. Perässä astelevat rakennustarkastaja Matti Nikupeteri ja vastaava työnjohtaja Tuomo Tuukkanen.
Hutrin omakotitalon rakentaminen aloitettiin viime heinäkuussa. Silloin Hartolassa noudatettiin vielä vanhaa rakennusjärjestystä.
-Kaikki on mennyt hyvin. Poikkeamislupia ei ole tarvinnut hakea, sanoo Hutri.
Hutri on viimeisten rakennuttajien joukossa, joiden on sovellettava työmaillaan vanhoja määräyksiä. Syyskuun alussa asiat nimittäin muuttuivat.
Silloin kunnassa saavutettiin eräänlainen merkkipaalu, kun uusi rakennusjärjestys sai virallisen lainvoiman. Se tarkoittaa, että kaikilla 1. syyskuuta jälkeen aloitetuilla työmailla on noudatettava uusia määräyksiä.
Hutrin tapauksessa uusi rakennusjärjestys olisi koskenut lähinnä pihapiiriin tehtyä hevostallia. Uusien määräysten mukaan Hartolaan rakennettavan hevostilan tontin täytyy olla vähintään 10 000 neliön suuruinen, jotta hevosille on tarpeeksi tarha- ja laidunmaata.
Tilan puutetta ei Hutrilla näytä olevan, vaikka vanhassa rakennusjärjestyksessä hevostallin tontin pinta-alaa ei niin tarkkaan säädettykään. Kesäinen orivarsa kiusoittelee emäänsä isossa tarhassa.
-Meillä on EU-tukikelpoista peltoa tällä tilalla, Hutri kertoo.
Pähkinänkuoressa uuden rakennusjärjestyksen voi todeta tuoneen muutoksia enimmäkseen rantarakentamiseen. Muutokset ovat rakentajan kannalta suotuisia. Rantasaunan saa esimerkiksi rakentaa nykyään 28-neliöiseksi, kun aiemmin suurin sallittu koko oli 25 neliötä.
-Kolme neliötä lisää on yllättävän paljon, tuumaa vastaava työnjohtaja Tuomo Tuukkanen.
Tuukkasen mukaan kesällä moni luvanhakija lykkäsi rakentamisprojektiaan sen verran, että uusi rakennusjärjestys ehti astua voimaan. Uudessa järjestyksessä säädetään paitsi rantasaunan koosta myös rantarakennuksen laajennuksesta.
Lähellä rantaa olevaan rakennukseen saa nykyään tehdä yhden ylimääräisen, 9-neliöisen huoneen. Ja vaikka rannassa saa olla vain yksi loma-asunto, sallivat nykyiset määräykset olemassa olevan alle 40-neliöisen rakennuksen muuttamisen vierasmajaksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhan saunamökin voi muuttaa vierasmajaksi, jotta tontille voi rakentaa isomman huvilan. Vierasmajan ja huvilan yhteispinta-ala saa olla korkeintaan 180 neliötä. Lisäksi vierasmajan tulee todella olla vain vierasmaja, eli siinä ei saa olla saunaa.
Mikä merkitys uudella rakennusjärjestyksellä sitten on kokonaisuutena?
-On tärkeä päätöksenteon paikka kunnalle, mitä linjataan. Hartolassa katos ei esimerkiksi vie tontin rakennusoikeutta, vaikka joissakin muissa kunnissa näin on, Nikupeteri toteaa.
Matti Nikupeteri ja Tuomo Tuukkanen korostavat, että jokaista rakennusprojektia varten täytyy olla nimettynä rakennuttaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.
-Pääsuunnittelija on oltava, vaikka kyseessä olisi valmis talopaketti. Eikä talopaketin valmistaja voi olla pääsuunnittelija, kiteyttää Tuomo Tuukkanen.
Tuukkanen toimii Henri Hutrin rakennusprojektin työnjohtajana. Työnjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on valvoa, että talo sijoitetaan maastoon järkevällä tavalla. Suuri merkitys on esimerkiksi talon korkeusasemalla.
Mutta kaikki mitä työmaalla tapahtuu aina rakennusmateriaalien valinnasta lopullisiin ratkaisuihin – siitä on vastuussa ensisijaisesti rakennuttaja.
Siltasuolla rakennuttaja on omakotitalon tuleva isäntä Henri Hutri. Hirvittääkö suuri vastuu?
-Ei hirvitä. Minulla on töissä ammatti-ihmiset, he tietävät mitä tekevät, Hutri sanoo.

Poimintoja uudesta rakennusjärjestyksestä

Hartolassa astui voimaan uusi rakennusjärjestys 1. syyskuuta 2016. Siinä määrätään esimerkiksi seuraavia asioita:
-rantarakentaminen edellyttää osayleiskaavaa tai poikkeamispäätöstä. Rannassa asuinrakennuksen tontin tulee olla vähintään 3500 neliön ja loma-asunnon tontin 2000 neliön suuruinen
-rantasauna saa olla enintään 28-neliöinen (ennen 25-neliöinen)
-taajaman ja ranta-alueiden ulkopuolella vakituisen asunnon rakentamispaikan tulee olla vähintään 5000 neliötä. Jos kiinteistö liittyy vesijohtoverkostoon, tontin pinta-ala voi olla pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 neliötä
-jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella, rakennusluvan liitteeksi tarvitaan selvitys talousveden laadusta ja riittävyydestä
-asemakaava-alueen ulkopuolella julkisivut suositellaan tehtäväksi puusta
-yli 10 metriä pitkille tai yli 20 neliön laitureille on haettava toimenpidelupaa