Kelan taksikyydit

Kyösti Piippo
Sysmä

Heinäkuun alusta alkaen kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata Kelan alueelliselta sopimuskumppanilta. Uusia alueellisia sopimuskumppaneita on valtakunnan alueella yhteensä 17.
Kela kilpailutti korvaamiensa taksimatkojen palvelut tänä keväänä. Sysmää ja Hartolaa koskevan Päijät-Hämeen alueen kilpailutuksen voitti Taksi Päijänne Oy.
–Lain mukaan asiakkaalla ei ole 1.7. jälkeen mahdollisuutta saada korvausta Kela -kuljetuksesta, jos kyytiä ei ole tilattu Päijät-Hämeen alueella Kelan kanssa sopimuksen tehneeltä Taksi Päijänne Oy:ltä, sanoo asiantuntija Merja Larikka Kelasta.
Kelan ja Taksi Päijänteen yhteinen tavoite on, että heinäkuussa alkava yhteistyö ei näy asiakkaalle muutoin kuin muuttuneena puhelinnumerona. Asiakaspalvelu säilyy entisellään.
–Taksi Päijänne ajaa vain Kelan korvaamia matkoja. Se on uusi malli ja uusi tapa hoitaa Kela-kuljetuksia. sanoo Larikka.
Taksi Päijänne Oy:n hallituksen jäsen Tuomo Halminen kertoo, että paikallisille takseille niin Sysmään kuin Hartolaankin tarjotaan mahdollisuutta tulla mukaan uuteen toimintamuotoon alihankkijoina.
–Uuden toiminnan myötä kuntien rajat hälvenee takseilta. Sysmäläinen taksi voi ajaa asiakkaan keskussairaalaan ja sen jälkeen tehdä odotellessaan taksikeikkoja Lahdessa ja hoitaa sitten asiakkaan paluukuljetuksen. Sama luonnollisesti voi toimia toisinkinpäin, selostaa Halminen systeemiä.
Neuvottelut ja rekrytoinnit Taksi Päijänteen alihankkijoiksi ovat parhaillaan menossa alueellisella tasolla. Myös alihankkijataksien tulonmuodostus kokee muutoksen.
–Maksamme 2/3 tuloista kiinteänä tuntituottona ja 1/3 Kela-kuljetuksen aikana ajetuista muista Kela-ajoista (noin 1/3 päivän ajojen perusteella), selvittää Tuomo Halminen.
Sysmän taksikopilla uudistus aiheuttaa sekavia tuntoja. Jos taksi tekee alihankintasopimuksen Taksi Päijänteen kanssa, häneltä menevät muut paikalliset ajot sivu suun. Myös mahdolliset koulukyyditykset jäävät pois.
–Tässä asiassa on paljon selvittämättömiä kohtia ja epävarmuustekijöitä. Maaseutu tulee kärsimään tämän uudistuksen johdosta, toteaa Sysmän Taksit ry:n puheenjohtaja Antero Salminen.
–Myös maaseudun asiakkaat saavat Kelan korvaaman kyydin, kuten ennenkin ja autoilijoiden kanssa sovitaan heille sopivat ajoajat, toteaa Halminen.
Taksit voivat tehdä sopimuksen suhteen henkilökohtaisen ratkaisun. Joku on lähdössä mukaan, joku taas ei. Kolmas muoto on ryhtyä ns. ylivuorotaksiksi ruuhkia selvitettäessä.