Hartolassa HYMYiltiin

Helena Mäkinen
HARTOLA

Tiistaiaamuna 6.6. kaivattiin lisää yrittäjiä PRT-talotehtaan ruokalaan aamukahville. Tehtaan edustaja ei ehtinyt paikalle, mutta ehkä se oli hyvä merkki: töitä on niin paljon, ettei ehdi kahville! ProAgrian Maija Pitkonen kertoi kokoontumisessa HYMY-hankkeesta, joka auttaa Hämeen yrittäjiä monipuolisesti.

– Maaseudun yrittäjien lisäksi monialaiset maatilat saavat hankkeen kautta maksutonta asiantuntija-apua kahdeksan tuntia. Jos pohdinnassa on vaikkapa yritysidea, idean syventäminen, investointiin ja rahoitukseen liittyvät kysymykset tai yrityksen talouslukujen analysointi, kannattaa ottaa yhteyttä. Maaseudulla toimivat yrittäjät eivät aina tiedä, että heidän on mahdollista hakea investointi- tai perustamistukea. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä –hankkeen rahoittajina ovat Maaseuturahasto ja alueen kunnat, kertoi Pitkonen.

Yleensä apua on pyydetty toimenpidesuunnitelman ja erilaisten hakemusten laatimiseen, markkinoinnin ja talouskysymysten ratkaisemiseen.

– Yhteyttä ottavalla yrittäjällä on yleensä jokin ongelma tai asia, johon hän tarvitsee apua. Jos yritystoiminnassa huomaa ajautuneensa umpikujaan, ei kannata jäädä yksin miettimään. Apua on saatavilla ja ratkaisu voi löytyä helpommin, kun asiaa käy läpi yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Jo pelkkä keskustelukin yleensä selkiyttää ajatuksia ja auttaa jaksamaan sekä suuntaamaan tekemisiä uuteen suuntaan, kuvaili Pitkonen.

Hymy-hanke järjestää erilaisia infotilaisuuksia ja pienryhmätoimintaa yrityskohtaisen konsultoinnin lisäksi. Seuraava ammattimatka suuntautuu Jyväskylään KasvuOpeniin 25.-26.10., johon alueen yrittäjät ovat tervetulleita mukaan. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan eri yrityksiin ja illalla innovoidaan yhdessä toisten yrittäjien kanssa. Hankkeen järjestämistä tilaisuuksista ilmoitetaan muun muassa Facebookissa Hartolan ja Sysmän kunnan sivuilla sekä osoitteessa www.proagria.fi/hymy.

Kunnanjohtaja Merja Olenius kyseli mahdollisuuksia viritellä hanketta nelostien varren kehittämiseksi. Keskeisinä toimijoina olisivat yritykset ja kunta voisi olla apuna.

– Jokainen kehitysidea arvioidaan aina yksilöllisesti ja samalla selvitetään hankkeen rahoitusmahdollisuudet. Parhaillaan teemme yritysryhmähankkeen suunnitelmaa kahdeksalle Hartolan ja Sysmän matkailualan toimijalle. Yritysten yhteinen kehittäminen on mahdollista yritysryhmähankkeissa, joissa on mukana 3-10 yritystä. Ehdot ja edellytykset hankkeelle selvitetään heti aluksi, jotta hankkeen suunnittelua lähdetään tekemään oikealta pohjalta, kertoi Pitkonen.

Olenius kertoi vielä Pienten kuntien työkkäri –hankkeesta. Yritysneuvojan ja työnsuunnittelijan rekrytointi on loppusuoralla ja kesäkuussa päätetään henkilövalinnoista. Hankkeessa rakennetaan työllisyyttä edistävä yhteistyöverkosto paikallisten yritysten, yhdistysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän alueelle.

Hankkeella yhdistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja potentiaaliset työnantajat ja palvellaan kokonaisvaltaisesti työnantajia henkilöstön rekrytoinnissa ja työllistämisessä. Lisäksi järjestetään työvoima- ja muuta koulutusta työttömille ja potentiaalisille työnantajille ja kannustetaan työmarkkinoilla liikkuvuutta, mikä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen käynnistyttyä selvitetään, haluavatko hankkeessa mukana olevat kunnat hankkia yhteistyössä myös työllisyyttä tukevia ostopalveluja, kuten alkavien yrittäjien ja yritysten omistajanvaihdosten valmennusta. Olenius arvioi neljän kunnan elinvoimayhteistyön toimivan tehokkaammin kuin yksittäisen kunnan. Asiantuntijapalvelut tuodaan lähemmäs yrityksiä, mutta osallistujat tulevat neljän kunnan alueelta. Kunnassa ei myöskään tarvita erillistä elinkeinoneuvojaa. Verkostoituminen on tässäkin eduksi ja edistää työllistymistä.