Dementiaosasto 10 vuotta

Sysmän vanhainkodin yläkerrassa on toiminut muistisairaiden osasto jo kymmenen vuoden ajan. Osastolla viettää normaalia arkeaan 12 asukasta keski-iältään 82 vuotta. Nuorin asukas on 65-vuotias ja vanhin täytti juuri 96 vuotta. Ennen dementiaosaston perustamista muistisairaat oli sijoitettu vanhainkodin muiden asukkaiden joukkoon. Lähihoitaja Katja Keinonen muistaa hyvin dementiaosaston perustamisen vaiheet.

–Asiaa valmisteli työryhmä, mihin kuuluin kunnan edustajien lisäksi myös hoitajia ja rakennusalan ammattilaisia. Remontti aloitettiin vuonna 2003 ja valmista oli maaliskuussa 2004. Vanhainkodin yläkerran 15 huoneesta kolme tarvittiin keittiö- ja huoltotilojen rakentamiseksi ja näin syntyi 12 kodinomaista huonetta yksi kullekin asukkaalle.

Osaston henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä kaksi hoitajaa aamuvuorossa ja samoin kaksi iltavuorossa – välillä töissä on myös yksi hoitoapulainen. Yövuorossa työskentelee yksi hoitaja. Osaston sairaanhoitajana toimii Marja Virkkunen, jonka työnkuvaan kuuluu normaalien hoitotöiden lisäksi mm. lääkevastuu.

Virkkunen ja Keinonen tähdentävät, että asukkaiden hoito pyritään tekemään niin kodinomaiseksi kuin mahdollista. Tavoitteena on hoitaa asukas osastolla kuolemaansa saakka.

–Liiat muutokset ja siirrot ovat pahasta. Muistisairas tunnistaa vakiohoitajat parhaiten ja tämä tunne luo turvallisuutta tavalliseen arkeen. Turvallisuuden maksimointi onkin yksi tärkeimpiä tavoitteitamme, toteaa Marja Virkkunen.

Muistisairaan hoito on yksilöllistä. Asukas saa pitää omat vaatteensa ja omat mielitavaransa huoneessaan. Asukkaasta tehtyä elämänkaarilomaketta käytetään työvälineenä mahdollisissa ongelmissa, lomakkeeseen kun on kirjattu mahdollisimman paljon tietoa asukkaan elämänvaiheista. Päivärutiinit ovat pitkälti samoja kuin kotona;  normaalien pukeutumis- ja peseytymistehtävien lisäksi asukkaat voivat tavata omaisiaan ja muita vieraita, leivotaan yhdessä hoitajien kanssa ja käydään saunassa. Myös ulkoilua harrastetaan mahdollisuuksien mukaan.

–Se sisäpiha meiltä puuttuu, olisimmepa ensimmäisessä kerroksessa, haikailee Katja Keinonen.

Millaista on olla hoitajana muistisairaiden osastolla?

–Normaalien työtehtävien lisäksi tarvitaan sekavuuden sietokykyä – ja huumoria, toteavat Virkkunen ja Keinonen leikkisästi kuin yhdestä suusta.

Osaston merkittävä virikkeellinen aktiviteetti oli vuoden lopun asukkaiden omien maalaustöiden näyttely. Näyttelytöistä työstettiin vuoden 2014 seinäkalenteri, jota on edelleen myynnissä paikan päällä.

Dementiaosaston varsinainen 10-vuotisjuhla pidettiin päiväkeskuksen tiloissa viime torstaina kakkukahvien kera. Musiikkipitoinen ohjelma oli houkuttanut paikalle runsaasti asukkaiden omaisia ja ystäviä. Tilaisuudessa kuultiin Maire Rellmanin muisteloja osaston 10-vuotisen toiminnan ajalta, eskarin lasten musiikkiesityksiä, Einosen Esan harmonikansoittoa, Jorma Meinanderin ja Viis Raitilla -kvartetin lauluja. Omaisten puolesta Juuso Salokoski lausui kiitokset sanat hyvin toimivalle osastolle ja sen pätevälle henkilökunnalle.

KP