Lähiruokaa helpommalla

–Nyt puhutaan ruuan ostamisesta. Se on hyvin yksinkertainen asia, aloitti Kestävät hankinnat  -hankkeen hankepäälikkö Hanne Husso esityksensä lähiruokaseminaarissa Teatteritalolla. Julkisiin keittiöihin ostettavista raaka-aineista vain 15 prosenttia on Suomessa lähiruokaa eli hankittu omasta maakunnasta.

Kunnille hankinta ei ole ollut aivan niin yksinkertainen asia, kuin Husso antaa ymmärtää. Kilpailutuspykälät ovat vähintään hidastaneet ostoja. Nyt tilanne helpottuu. EU:n julkisia hankintoja koskevat uudistuneet direktiivit tulivat voimaan tämän vuoden alussa.

–Uudistus antaa entistä paremmat mahdollisuudet hankkia lähialueen tuotteita. Esimerkiksi halvin hinta poistuu tarjouksen valintaperusteena ja arvoltaan merkittävämmät hankinnat voidaan jakaa pienempiin osiin, Husso kertoo. Uudistukseen on sisällytetty myös muun muassa laatuvaatimuksia tuotteille, ympäristövastuullisuutta ja sosiaalisia kriteerejä.
EU-jäsenmaiden on laadittava uudistuksen vaatimat kansalliset direktiivien mukaiset säädökset  viimeistään vuonna 2016.

TK