Avoimuutta päätöksentekoon

Kyösti Piippo
Sysmä

Sysmän kunnan johtavien luottamushenkilöiden roolitus vaihtui heinäkuun alussa valtuustokauden alussa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Mika Järvinen siirtyi Veikko Kotolahden tilalle valtuuston puheenjohtajaksi ja hänen tilallaan kunnanhallituksen puheenjohtajana aloitti Juho Hopeasaari.

Kun Juho Hopeasaari muutti Lahdesta syntymäkotiinsa jatkamaan tilanhoitoa, häntä pyydettiin miltei oitis mukaan ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin.
– Mikäpä ettei, ajattelin. Oletin, että kuntatasolla luottamushenkilönä hoidetaan kaikille omia, yhteisiä asioita ja kova politikointi jää sivuosaan.

Ensimmäisen valtuustokauden jälkeen Juho harkitsi vakavasti asettumista ehdolle toiselle kaudelle, valtuustokauden loppu kun oli niin vaikeaa aikaa. Suostuttelujen jälkeen hän lupautui kuitenkin uudelleen ehdolle.

– Nämä toisen kauden kaksi ensimmäistä vuotta ovat olleet edelliskautta rauhallisempia, vaikkakin vanhat tilanteet vielä pilkahtavat esiin päätöksenteossa. Nyt pitäisi lopullisesti kääntää sivua, sillä olemmehan yhdessä hoitamassa pienen kunnan tärkeitä asioita. Talon sisällä on vielä käymättä se keskustelu, missä rakennettaisiin eri mielipiteistä yhteinen tahtotila aidossa Yksi Sysmä -hengessä. Valtuusto on yksi tiimi ja voimavarat on suunnattava tulevaisuuteen yhtä köyttä vetäen.

Elinvoimatyöryhmä on tehnyt Hopeasaaren mielestä tärkeää työtä, mutta nykymallin sijaan rahat ja resurssit olisi ohjattava ennemmin muutamaan, kunnan kannalta oikeasti tärkeään projektiin, jotka vietäisiin maaliin saakka. Kasvun alueet löytynevät mm. matkailun alalta.

– Lähtökohtaisesti kaikki kunnan toiminta on elinvoimatyötä. Kunnan rooli on toimia mahdollistajana ja pölyttäjänä, taloudelliset resurssit on ohjattava pääsääntöisesti ydintehtävien hoitamiseen. Kunta tarvitsee elinvoiman ylläpitämiseen vahvasti vapaa-ajan asukkaiden panosta. Toivon, että kaikki vapaa-ajan asukkaat ja sysmäläiset käyttävät hyväkseen paikkakunnan palveluja niin paljon kuin mahdollista.

Hopeasaaren mielestä sote -keskuksen rakentaminen ja palvelujen ulkoistaminen ovat olleet onnistuneita toimenpiteitä. Tänä vuonna valmistuu pelastusasema, jonka investointiin sitoutuneet pääomat palautuvat vuokratuottoina tulevaisuudessa. Tuleva päiväkoti-koulu -investointi tulee olemaan iso ponnistus, jossa on otettava huomioon kunnan palvelutarpeen muutos, laadun siitä kärsimättä.

Juho Hopeasaaren mukaan avainsanoja kunnallisten asioiden hoitamisessa ovat joukkuetyöskentely ja avoimuus.
– Haastan kaikki valtuutetut osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon, avoimella ja positiivisella hengellä.