Vastaava lääkäri Juha Lähteenmäki

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Sysmän sote -keskuksen ja Hartolan terveyskeskuksen vastaava lääkäri Juha Lähteenmäki ilmoittaa heti haastattelun alkuun, että tähän mennessä molemmat kunnat ovat säästyneet koronatartunnoilta. Muutamia testejä on toki tehty. Päijät-Hämeessä on testattu lähinnä henkilökuntaa sekä sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat. Lähteenmäki arvioi, että testaamatta jääneitä lieväoireisia tapauksia on todennäköisesti Sysmässä ja Hartolassakin ja nyt heistä voi myös ottaa näytteitä, yhteys numeroon 116 117.

Juha Lähteemäki, muutama henkilökohtainen kysymys alkuun: syntymäpaikka, koulut ja opiskelut?
– Synnyin Espoossa ja siellä kävin myös peruskoulun ja lukion. Äitini on sairaanhoitaja ja sitä kautta sairaalamaailma oli ollut vetovoimainen lapsesta lähtien. Ensin hain kuitenkin isonisäni jalanjäljissä teknilliseen korkeakouluun ja opiskelin siellä vuoden, minkä jälkeen menin armeijaan. Armeijassa opiskelin vapaa-ajalla lääkiksen pääsykokeisiin ja läpäisinkin kokeet. Vuonna 2007 aloitin opiskelut Tampereen lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Valmistuminen lääkäriksi, työpaikat?
– Lääkärin töitä tein jo opiskeluaikana jaksoja Nummelan terveyskeskuksessa ja Seinäjoella sydäntautiosastolla. Välivuotena tein töitä Hämeenlinnassa neurologian osastolla ja päivystyksessä. Koulutus päättyi 2014 alussa, jolloin muutin takaisin Espooseen ja aloitin työt vakituisessa virassa Nummelan terveyskeskuslääkärinä ja osastonlääkärinä. Lisensiaatiksi valmistuin vasta vuonna 2016, kun viimeistelin opinnäytetyöni muistisairauksien riskitekijöistä.

Sitten löysit Sysmän?
–Nummelassa kiinnostukseni neurologiasta vaihtui geriatriaan. Siellä sain hyvää oppia geriatri Vesa Savanderilta. Kun Sysmän ulkoistuksen alkaessa Vesa pyydettiin ylilääkäriksi Sysmään, ei minua ollut vaikea houkutella mukaan. Meille luvattiin, että lääkäreitä kuunnellaan kaikessa päätöksenteossa. Meitä molempia kiinnosti Sysmän ikärakenne: 40 % sysmäläisistä on yli 65-vuotiaita ja jälkimmäisten osuus kasvaa edelleen. Valitettavasti Vesa ei voinut jatkaa Sysmässä vuoden 2017 jälkeen. Olin tyytyväinen täkäläiseen työyhteisöön, joten kun minua pyydettiin seuraavaksi ylilääkäriksi, halusin mielelläni jäädä tänne. Suostuin ottamaan vastuullisen ja opettavaisen pestin vastaan, koska tiesin, että kaikilla esimiehillä oli Attendossa taustatukena koko firman asiantuntemus – kuten nyt Terveystalossakin.

Sysmä ja Hartola ovat siis säilyneet koronavirukselta. Lääkärin tiukat ohjeet, että säilyisimme terveinä edelleen?
– Kunnat ja Terveystalo ovat jo antaneet luotettavia ohjeita yhteisissä tiedotteissaan, samoin THL ja STM. Tärkeintä on, että annettuja ohjeita noudatetaan kärsivällisesti, vaikka jokaista alkaa varmasti jo kyllästyttää. Valitettavasti tämä tilanne on maraton eikä pikajuoksu. Pandemia jatkuu vielä useita kuukausia ja erilaisia rajoituksia normaaliin elämään joudutaan jatkamaan. Sairaanhoitopiireillä suojavarusteet riittävät nykyisellä kulutuksella noin kuukaudeksi, mutta ellei ohjeita noudateta, tartunnat lisääntyvät ja varusteet kuluvat nopeammin.

Kuinka Sysmän kunta on hoitanut mielestäsi sote -vastuunsa?
– Sysmä on ulkoistanut sote-palvelunsa Terveystalolle ja yhteistyö on ollut molemminpuolisesti koko ajan tiivistä. Sairaanhoitopiirin pandemiasuunnitelman mukaisesti kaikki hengitystieinfektio-oireisten testaaminen ja hoito keskitetään Päijät-Hämeen keskussairaalaan ja Hollolan Salpakankaan osastolle. Olemme toki varautuneet täälläkin pahimpaan; koronapotilaiden hoidon rajaamista omiin tiloihinsa on suunniteltu ja suojavarusteita on varastoitu runsaasti.
– Tällä hetkellä tärkeimpiä tehtäviämme on varmistaa, että koronapotilaat ohjautuvat oikeaan paikkaan ja etteivät muut potilaat tai työntekijät altistu koronalle. Kiireetöntä toimintaa on supistettu. Kotihoidossa ja hoivakodissa työntekijät käyttävät STM:n ohjeen mukaan maskeja oireettomia potilaita suojatakseen.
– Kunnan, Terveystalon ja Attendon paikallinen johto muodostavat vetämäni epidemiavalmiusryhmän, joka kokoontuu etäyhteyksin joka arkipäivä. Noidatamme viranomaisohjeita ja myös Terveystalo ohjaa toimintaa kaikissa yksiköissään valtakunnallisella tasolla. Attendon hoivakodeilla on myös valtakunnalliset ohjeet.