Vaalivirettä heräteltiin

Maaseudun terveyskeskukset ja lukiot tulee säilyttää. Näin linjasi joukko Hämeen eduskuntavaaliehdokkaita tiistaina vaalitentissä Hartolassa.

Kaikki ehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että terveyskeskukset ja perusopetus tulee säilyttää maaseutukunnissa.

Lukioiden osalta ehdokkaat kannattivat yhtä soraääntä (Janne Nieminen) lukuun ottamatta opetuksen järjestämistä myös pikkukunnissa. Vivahde-eroja tosin oli havaittavissa: osa mielsi lukion perinteisenä opinahjona, osan mielestä kyseeseen voisi tulla jonkinlainen sivutoimipiste, jossa voisi hyödyntää opetuksessa esimeriksi internetiä.

Voimakkaimmin ehdokkaiden mielipiteet jakautuivat energiaratkaisujen, erityisesti ydin- ja tuulivoiman osalta.

Lähilehti poimi kultakin ehdokkaalta muutamia vaalitärppejä. Ehdokkaat esitellään aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.

Kare Veijo, itsenäisyyspuolue,  lehtori, Sysmä

– ”geoterminen lämpö on Suomen uusi Nokia”
– tuulivoima kyseenalainen: ulkomainen työvoima rakentaa, ei tue suomalaista yrittäjyyttä
– koulu on tuotava 2000-luvulle, käyttöön uudet opetusmenetelmät ”liukuhihnakoulun” tilalle
__________________________________________________
Kilpinen Kari, vihreät, opettaja, Asikkala

– ydinvoiman vastustaja. Ydinvoiman ja kivihiilen käytön verotusta kiristettävä
– alkoholi- ja tupakkaveroa turha kiristää: muuten tuotteet hankitaan Tallinnasta
– pehmeiden hoitojen kuten akupunktion tarjoajista luotava rekisteri, jossa luetellaan asianmukaisesti kouluttautuneet ammatinharjoittajat
__________________________________________________
Lehtimäki Kirsi, sosialidemokraatit, sairaanhoitaja, Heinola

– ydinvoima ylimenokauden ratkaisu. Tuulivoimaa vastustetaan, mutta asenteissa voisi olla parantamisen varaa
– isoissa kaupungeissa yksityisautoilua vähennettävä. Maaseudun autoilijoiden veroja ei pidä nostaa.
– nuorten työpajoja tuettava
__________________________________________________
Lehtosalo-Lönnberg Eevakaisa, keskusta, luokanopettaja, Sysmä

– kivihiilestä päästävä eroon, bioenergiaan satsattava. Tuulivoima ok, jos riittävän kaukana asutuksesta
– maaseutulukiot säilytettävä, samat opettajat voivat toimia yläkoulussa ja lukiossa
– lähiruuan myyminen tehtävä helpommaksi
__________________________________________________
Nieminen Janne, vasemmistoliitto,  teurastaja, Forssa

– kyllä tuulivoimalle
– TE-keskusten toimipisteet pitäisi saada takaisin maaseudulle
– omaishoitajien tuki pitää siirtää pois kunnilta Kelan vastuulle
__________________________________________________
Nieminen Mira, perussuomalaiset,  konstaapeli, Asikkala

– hyviä energiaratkaisuja hake ja turve
– tietullit hyvä idea ruuhka-Suomeen
– liikenne- ja oikeuskasvatusta kouluihin
__________________________________________________
Seppälä Juuso, kokoomus,  kauppatieteiden ylioppilas, Heinola

– vastustaa tuulivoimaa, koska sitä tuetaan veronmaksajien rahoilla
– Hartola-Joutsa-tien kunnostamisen kannalla
– pakkoruotsista luovuttava: kouluihin kielivapaus
__________________________________________________
Timonen Kirsi, kristilliset,  ylilääkäri, Heinola

– kivihiili korvattava bioenergialla, ei lisää ydinvoimaa
– tiehankkeet priorisoitava, tietullit käyttöön
– perusterveydenhuolto kuntoon

A O-O