Uusi Osuuspankki syntyy

Sysmän, Hartolan ja Etelä-Päijänteen Osuuspankkien hallitukset ovat selvitelleet viime vuodesta lähtien pankkien yhdistämistä ja uuden yhteisen pankin perustamista. Pankkien hallintoneuvostot hyväksyivät viime viikolla hallitustensa esityksen ja asian siunaavat lopullisesti ensi maaliskuussa kokoontuvat pankkien omistajajäsenet osuuskuntakokouksissaan. Kolmen pankin tilalle syntyy Järvi-Hämeen Osuuspankki.

Sysmän Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Sireni kertoi asian julkistamistilaisuudessa, että uusi pankki aloittaa toimintansa syyskuussa ensi vuonna. Saman pankin hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Kataja vakuutti, että yhdistymiseen ei liity taloudellisia pakkoja minkään kolmen pankin osalta.

–Ajat muuttuvat ja sen myötä muuttuu myös asiakasrakenne ja pankkien toiminnot. Muutoksiin pitää varautua ajoissa ja tavoitteenamme on luoda palvelukyvyn, riskienhallinnan ja ennen kaikkea asiakkaiden tarpeiden pohjalta paras malli, tähdensi Kataja.

Pankinjohtajat Jari Laaksonen, Sakari Kangas ja Kari Leskinen toteavat, että uusi pankki on edelleen paikallinen pankki, ”riittävän iso mutta mukavan pieni”. Pankista tulee selvästi toimialueensa suurin toimija, sitä kertovat numerotkin; liiketoiminta tulee kokonaisuudessaan olemaan 568 milj. euroa, omien varojen osuus on 53 milj. euroa, tase 340 milj. euroa ja pankilla on kaikkiaan 21 000 asiakasta. Järvi-Hämeen Osuuspankin henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan 35 työntekijää ja kaikki jatkavat vanhoina työntekijöinä uudessa pankissa.

–Voimien yhdistäminen ja henkilökunnan työnkuvien kehittäminen mahdollistaa entistä paremman erityisosaamisen ja asiantuntijapalvelujen syventämisen eri asiakassektoreille, sanoi Hartolan Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Anne Kuisma.

Järvi-Hämeen Osuuspankki on jatkossakin maaseutuhenkinen pankki.

–Kaikki kolme kuntaa ovat hyvin samantyyppisiä ja meillä on yhteinen, sama henki. Alueen ihmiset ja heidän juurensa ovat meille tuttuja, muistutti Jukka-Pekka Kataja.

Sysmän Osuuspankin johdon mukaan tuttu yhteistyö monissa totutuissa asioissa Koitti-Pertumaan kanssa jatkuu entisellään.

Kaikki asiakkaiden palvelut jatkuvat uudessa pankissa nykyisin ehdoin ja konttoriverkko säilyy ennallaan.  KP