Uusi metsähallituslaki

Uusi metsähallituslaki on herättänyt huolta luonnonsuojelujärjestöissä. Huhtikuussa voimaan astuva laki antaa mahdollisuuden tiettyjen yleisten vesialueiden ja Ylä-Lapin luontaistalousalueiden taloudelliseen hyödyntämiseen.

Sysmässä laki koskee Päijänteen Tehinselkää, joka siirretään lain myötä pois Metsähallituksen luontopalveluista. Luontopalvelut vastaa muun muassa kaikista Suomen kansallispuistoista sekä metsästys- ja kalastusluvista. Lakimuutoksen myötä Tehinselän talouskäyttö on vastedes periaatteessa mahdollista.

Hallitusneuvos Vilppu Talvitie maa- ja metsätalousministeriöstä katkaisee huhujen terävimpiä kärkiä. Hurjimpien uskomusten mukaan Tehinselälle voisi rakentaa jopa tuulimyllyjä.

-En usko, että Tehinselällä tapahtuu mitään. Lakimuutos koskee enemmän merialueita. Merellä voidaan harkita tuulivoimaa, harjoittaa kalanviljelyä tai ottaa rannikolta soraa ja hiekkaa, Talvitie sanoo.

Talvitie sanoo, että lain hengen mukaan maa- ja metsätalousministeriö ei halua estää yleisten vesialueiden ja Ylä-Lapin maiden taloudellista käyttöä. Alueille ei ole kuitenkaan asetettu minkäänlaista tuottovaadetta.

Talvitie korostaa, että talousalueiksi luokiteltavien maa- ja vesialueiden käyttö edellyttää normaalia lupamenettelyä. Metsähallituslaki ei vaikuta esimerkiksi ympäristöluvan ehtoihin: ne ovat yhtä tiukat uudesta laista huolimatta.

Talvitie kertoo, että uusi metsähallituslaki juontaa juurensa EU-komission kantaan. Komission mielestä Metsähallitus ei voi jatkaa toimintaansa nykyisen kaltaisena liikelaitoksena.

Siksi Metsähallitus yhtiöitetään. Maat säilyvät edelleen Metsähallitus-liikelaitoksen omistuksessa, eli toisin sanoen valtion suorassa omistuksessa.

Puunmyynti ja oikeus hakata metsiä sen sijaan luovutetaan liikelaitoksen tytäryhtiölle. AO-O