Sysmän arvot

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Sysmän kunnan virkamiesjohto teki parin viime viikon aikana kuntakierroksen kuuden kylän alueelle. Kunta halusi kuulla pitäjäläisiä aina vuoteen 2030 ulottuvan kuntastrategian ja kunnan vision pohjaksi. Kierros oli hyödyllinen ja jokaisessa tapaamispisteessä käytiin arvojen pisteyttämisen lisäksi rakentavia keskusteluja uusien arvojen pohjaksi.
Tapaamisissa kyläläisille tarjottiin kahdeksan arvo-otsikkoa, joista heidän piti valita kolme tärkeimmäksi katsomaansa arvoa. Lopputuloksissa kaksi ensimmäistä osoittautui selkeästi ykkösiksi yhteenlaskettaessa tuloksia, kolmannelle sijalle tuli kaksi arvoa samalla pistemäärällä. Kunnan uusi strategia ja visio valmistuvat lopulliseen muotoonsa syksyn aikana.

Sysmän arvot listauksen tulokset:

  1. Oikeudenmukaisuus 67 ääntä, 2) Yrittäjäystävällisyys 62, 3) Yhteisöllisyys 43 ja samalla pistemäärällä Luonnon arvostaminen.
    Ohessa kaikkien kuuden kylän antamat vastaukset.