Sysmälle oma valuutta

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Päijät-Hämeen maakuntahallitus on myöntänyt Sysmän kunnalle noin 39 000 euron suuruisen määrärahan AIKO -hankkeen puitteissa (alueelliset innovaatiot ja kokeilut). Kunta  on ideoinut konsultti Juri Niemisen johdolla oman kuponkirahan, joka käy maksuvälineeksi paikallisissa yrityksissä.
–Kunnan elinvoimatyössä kunnanhallitus on hyväksynyt yhdeksi painopisteeksi paikallistalouden vahvistamisen. Hankkeen tavoitteena on piristää paikallista elinvoimaisuutta ja saada sysmäläiset ja kesäasukkaat käyttämään entistä enemmän kunnan palveluja, sanoo kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki.
Kitkiöjoen mukaan idea nousi alun alkaen esille lähikuntien yhteisessä Elinvoima ja palveluinnovaatiot –esiselvityshankkeessa. Pertunmaan tilaisuudessa pohdittiin, miten asiakkaat saataisiin kiinnitettyä paikallisten yritysten tarjontaan. Alunperin  rahoitusta hettiin etukortti -tyyppisellä idealla (Sysmä-kortti), mutta se koettiin loppujen lopuksi liian tavanomaiseksi.
–Maakuntaliiton asiantuntijoiden kanssa neuvotteluissa tuli esille kuponki, joka jossakin vaiheessa sitten nimettiin kuponkieuroksi – Sysmän markkaakin tarjottiin jossakin keskustelussa nimeksi, muistaa Kitkiöjoki.
Sysmän kunnan elinvoimatyöryhmän hankekoordinaattorina toimii siis Kuntavelho Oy/Juri Nieminen.
–Juri on tunnetusti hyvin perehtynyt pienten maaseutukuntien kysymyksiin ja on ollut kirjoittamassa meille jo muitakin hankesuunnitelmia.
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki toivoo mahdollisimman monen pienen yrityksen Sysmässä lähtevän mukaan hankkeeseen.
–Esimerkiksi Lähilehden tilauksen voisi hyvin maksaa kuponkieurolla! Tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman monta sellaista yritystä, joiden asiakkaat hakevat helposti ostoksensa ja palvelunsa Sysmän ulkopuolelta.
Kunnanjohtaja toivoo, että toimenpiteellä saadaan paikalliset asukkaat kiinnostumaan oman kunnan yritysten tarjonnasta ja sitoutumaan siihen.
Hankkeen aikataulua ei pystytä vielä tarkemmin sanomaan. Sen aloittamiseksi on tehtävä muutama kilpailutus. Kitkiöjoki toivoo, että ajankohta voisi olla ensi vuoden vaihde.
Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki tähdentää, että viime kunnallisvaaleissa tuli selvästi esille tarve vahvistaa Sysmän elinvoimaa ja luoda elinkeinoelämälle parempia toimintaedellytyksiä.
–Kuponkieuro on yksi vastaus annettuun haasteeseen. Näin voimme kaikki olla osallisia Sysmän kunnan tulevaisuuden tekemisessä.
Uutena ratkaistavana kysymyksenä Kitkiöjoki näkee keskusteluun nousseen uusien yrittäjien käynnistysrahoituksen vaikeudet.
–Rahalaitokset eivät näe riittäviä tuotto-odotuksia pienen maaseutukunnan yritysten liiketoimintasuunnitelmissa. Tämä asia on jo paljon vaikeampi toteuttaa, kun kunta ei voi suoraan rahoittaa eikä taata yrittäjiä. Siihen tarkoitukseen pitäsi perustaa erillinen yhtiö pääomineen.
Sysmän Yrittäjien puheenjohtaja Mia Kärkkäinen kertoo olleensa mukana jäsenenä elinvoimatyöryhmässä, mutta yhdistys ei ole ollut ideoimassa hanketta. Kärkkäinen  toivoo ja uskoo, että yritykset lähtevät joukolla mukaan hankkeeseen.
–Kaikki pauhu, into ja positiivinen asenne luovat niin yrityksistä kuin kunnastakin  positiivista kuvaa ulospäin.
Yrittäjien puheenjohtaja on iloinen, että Sysmällä on rohkeutta lähteä hakemaan uusia, näyttäviäkin keinoja, jotta paikkakunnalle saadaan ”uutta pöhinää”.
–Meidän pitää ostaa toisiltamme ja viedä yrityksiämme kunnasta ulos, jotta saadaan lisää rahaa paikalliseen kiertoon.