Sysmäläiset ovat tyytyväisiä terveyspalveluihinsa

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Terveystalo ja Sysmän kunta seuraavat tarkoin kuntalaisten tyytyväisyyttä sosiaali- ja terveyspalveluihinsa. Vuotuisesta asiakastyytyväisyystutkimuksesta käy ilmi, että tyytyväisyys palveluihin on ollut nousujohtoinen. Asiakastyytyväisyyttä kuvaava tunnusluku (NPS-luku) oli edellisessä tutkimuksessa jo hyvä (60), mutta nyt se on noussut arvoon 76. Yli 50 NPS-lukua pidetään jo erinomaisena tuloksena.
Terveystalo toteuttaa Sysmässä sosiaali- ja terveyspalvelut ja toimintaa on kehitetty pitkäjänteisessä yhteistyössä kunnan kanssa.
-Vuonna 2017 alkanut sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistus on toiminut erinomaisesti Sysmässä. Erityisen hyvin meillä toimii sote -yhteistyö ja henkilöstö on osaava ja sitoutunutta. Myös koronakevään poikkeusolojen aikana palvelut toimivat mallikkaasti, sanoo kunnan sosiaalijohtaja Minna Veistilä.
Kuntalaisten tyytyväisyyttä selittää moni seikka, mutta tärkeimpänä on oikeanlaisen tuen ja hoidon saanti.
-Sysmässä on koko toimintamme ajan päässyt kiireettömällä ajalla lääkäriin alle viikossa. Myös erikoissairaanhoitoon pääsy on ollut joutuisaa. Palvelut on rakennettu niin, että hyvä hoitoonpääsy eri osa-alueilla ei ole heijastunut lisääntyneinä kustannuksina, kertoo vastaava lääkäri Juha Lähteenmäki.
Vastaava lääkäri toimii kokonaisulkoituksissa lääkärien esimiehenä ja vastaa kunnassa terveydenhuollon kokonaisuuden toiminnasta sekä kehittää sitä yhteistyössä muiden esimiesten ja kunnan kanssa. Juha Lähteenmäki on työskennellyt Sysmässä vuoden 2017 alusta lähtien ensin lääkärinä ja seuraavan vuoden alusta vastaavana lääkärinä.
-Lääkärit ovat suuntautuneet meillä vahvuuksiensa mukaan eri osa-alueille ja ikäryhmiin ja he tuntevat potilasryhmänsä hyvin, sanoo Lähteenmäki.
Lähteenmäen oma vahvuus ja kiinnostuksen kohde on iäkkäämpi väestönosa. Ikääntyneiden osuus on huomioitu kaikessa toiminnassa, onhan sysmäläisistä 40 % yli 60-vuotiaita.
Uusina kehityskohteina Terveystalo on tuonut Sysmään etävastaanotot, joista päihdelääketieteen etävastaanotto on jo aloitettu ja geriatrian etävastaanotto alkanee syksyllä.
Tutkimuksen valossa lähes kaikki sysmäläiset suosittelisivat sosiaali- ja terveyspalveluitaan.