SPR Sysmän ansiomerkit

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Sysmän SPR:n vuosikokouksen aluksi muistettiin pitkäaikaisia ja aktiivisia jäseniä ansiomitaleilla ja ansiomerkeillä.

Hopeinen ansiomitali: Irja Perttula
Pronssinen ansiomitali: Eeva Onninen, Maija Valonen, Minna Veistilä ja Raija Hörkkö.
Ansiomerkki: Annetta Kurvinen

Tilaisuuden avannut osaston varapuheenjohtaja Marja Korhonen totesi korona epidemian tehneen vuodesta haasteellisen myös SPR:n toiminnassa. Osasto on ollut kuitenkin mukana jakamassa ruoka-apupaketteja ja pitänyt yhteyksiä ystävätoiminnan merkeissä autettaviin puhelimitse.
– Toivotaan, että epidemia laantuu nopeasti, jotta saamme liikkumavapautta ja voimme pitää yhteyksiä ja tarjota läheisyyttä vanhuksille. Odotamme kaikki rokotteen tuloa markkinoille.
Hopeisella ansiomitalilla palkittu Irja Perttula on toiminut Sysmän osastossa 34 vuotta. Konkreettiseen toimintaan hän tuli mukaan verenluovutustilaisuuksien kautta.
– Meitä oli 6 – 7 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä verenluovutusten yhteydessä ja laboratorion hoitajan ominaisuudessa minäkin tulin sinne mukaan. EU:n myötä vapaaehtoiset eivät enää osallistu näihin tilaisuuksiin, vaan ammattilaiset hoitavat kaiken.
Perttulan mielestä Sysmän SPR tekee erinomaista ja ammattitaitoista työtä paikkakunnalla.
Eeva Onninen aloitti SPR:ssä vapaaehtoisena 1991 liittymällä silloin toimineeseen ensiapuryhmään. Nykyään osaston puheenjohtajana toimiva Eeva listasi osaston tärkeimmiksi toimintamuodoiksi hätäavun antamisen kotimaan onnettomuustilanteissa, keräykset ja lahjoituskohteet, ensiapukoulutuksen, ystävätoiminnan ja omaishoitajien tuen, Nuorten toiminnan Osaan -hankkeen kautta, turvapaikanhakijoiden tukemisen, veripalvelun ja mukanaolon vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.
Edellämainittu Osaan -hanke toimii Sysmän, Hartolan ja Joutsan alueilla ja sen avulla kehitetään maaseudun nuorten työmarkkinavalmiuksia ja elämänhallintaa. Nuorten työpajojen kautta (4H, MLL, SPR) tuotetaan koulutuspaketteja. Niistä rakennetaan koulutusmalli, joka on siirrettävissä myös muihin maaseutukuntiin.

Kuvassa: Tasavallan Presidentin myöntämien SPR:n ansiomerkkien saajat: Irja Perttula, Raija Hörkkö, Maija Valonen, Eeva Onninen, Minna Veistilä ja Annetta Kurvinen.