Palveluasumispäätös alkutalveen

Hartolan terveysasemalle rakennettavan tehostetun palveluasumisyksikön suunnittelu etenee aikataulussa. Tehostetussa palveluasunnossa asuvat kaikkein huonokuntoisimmat ja muistisairaat vanhukset.

Suunnitelmien mukaan uusi palveluasumisyksikkö remontteineen maksaa 5,4 miljoonaa euroa, josta kunta hakee avustusta 2,1 miljooonaa euroa Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuskukselta ARAlta. Loput kustannuksista katetaan korkotukilainalla.

ARA on jo hyväksynyt Hartolan kunnan suunnitelmat kustannusarvioineen uudesta palveluasumiskeskuksesta tarkan syynin jälkeen. Nyt suunnittelu etenee  ja täsmentyy. Kaikkein eniten ”vaiheessa”  on talotekninen suunnittelu.
Menettely on normaalikäytännön mukainen, sillä avustusta haetaan ensin ehdollisena, kunnes suunnitelmat ovat lopulliset. Jos mitään ihmeitä ei tapahdu ja esimerkiksi kustannuksissa pysytään, kunta tekee varsinaisen rakentamispäätöksen ARA:n lopullisen hyväksynnän jälkeen.

Tällä hetkellä aikataulu näyttää siltä, että suunnittelu valmistuu ja rakentamispäätös pystytään tekemään alkutalvesta tänä vuonna.

Hartolan on pakko panostaa vanhusten asumispalveluihin väestön ikääntyessä jo pelkästään vanhuspalvelulain velvoitteet täyttääkseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on katsonut nykyiset asumispalvelut puutteellisiksi ja määräsi kunnan saattamaan ne nykyaikaisiksi vuoteen 2015 mennessä.

Vanhuspalvelulain hengen mukaisesti suunnitelmissa on, että laitoshoitoa, kuten vuodeosastoja vähennetään selvästi ja siirrytään mahdollisimman kodinomaiseen hoivaan. Malli on kolmiportainen: kotona asuminen on ykkössijalla, sitten tulee kodinomainen palveluasuminen ja kolmantena juuri tehostettu palveluasuminen.

Terveyskeskukseen rakennetaan muun muassa 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, tukiasuntoja sekä ryhmäkoteja. Kotiharju säilyy ennallaan muistisairaille. Kotona asuvien vanhusten määrää on tarkoitus lisätä Hartolassa nykyisestä 400:stä 460 henkeen vuoteen 2020 mennessä.

TK