Omaishoitajien arki

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon järjestämistä omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Sysmässä Attendo huolehtii omaishoitoa tukevista palveluista ja kunta omaishoitajien palkkioista.
Omaishoitajan työ on raskasta ja jatkuvaa, 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Sysmän ja Hartolan omaishoitajat ovat järjestäytyneet Heinolan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäseniksi ja yhdistys järjestää heille yhteisiä virkistyshetkiä. Tilaisuuksissa voi virkistymisen lisäksi vaihtaa kokemuksia vertaisten kanssa sekä lähettää terveisiä kunnan ja Attendon suuntaan. Sysmässä viimeisin virkistyshetki järjestettiin Sysmän VPK:n majalla viime keskiviikkona.
Yhdistyksen puheenjohtaja heinolalainen Helga Nurminen-Ekholm tähdensi puheenvuorossaan omaishoitajien tärkeää työtä.
–Kotona tapahtuvaa työtä ei aina huomata. Omaishoitaja tekee työtä todella pienellä korvauksella, vastaava hoito maksaa hoitopaikassa moninkertaisesti. Säästö on kunnille valtava.
Tilaisuuteen saapunut Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki myönsi omaishoitajien tärkeän työpanoksen; apu on kunnalle merkittävä ja tietysti eduksi myös hoidettavalle omaiselle.
Omaishoitajat Sinikka Saarinen ja Nina Tonteri hoitavat kotonaan sairaita omaisiaan. Sinikalla on hoidettavana jo kolme vuotta dementiaa sairastanut miehensä Jouko, jota on autettava kaikissa arjen perusasioissa. Sinikka saa kuukaudessa yhden lomaviikon, jolloin Jouko on hoidettavana hoitokoti Kaislassa.
Ninan 4 -vuotiaalla pojalla Tiituksella on diagnostoitu Weaver-syndroma (suurikasvuisuus) ja kehitysvammaisuus. Nina pyrkii viettämään Tiituksen kanssa mahdollisimman normaalia elämää – toki häntä on valvottava koko ajan.
Sosiaaliohjaajat Salla Saksinen ja Anne Kurvinen työstävät omaishoitajien asioita Sysmässä Attendo Oy:n palveluksessa. He totesivat yhteistyön sujuneen paikkakunnalla erinomaisesti.
–On ollut ilo työskennellä omaishoitajien parissa, he tekevät korvaamatonta työtä, totesi Salla.
Sysmässä toimii tällä hetkellä kolmisenkymmentä omaishoitajaa.
Virkistyspäivän muuhun ohjelmaan kuului yhteislauluja, jumppatuokio sekä VPK:n tarjoamat paistetut makkarat ja täytekakkukahvit.

Kuvassa: Omaishoitajat Sinikka Saarinen (oik.) ja Nina Tonteri.