Nelostien liittymäjärjestelyt kommentoitavina

Mika Sankari
HARTOLA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Väylävirasto ovat laatineet tiesuunnitelman Hartola-Oravakivi- hankealueen yksityistiejärjestelyistä.

Muutostarve kohdistuu erityisesti liittymien vähentämiseen. Suunnitelmassa esitetään myös syrjään jäävän nykyisen valtatien hyödyntämistä tietarkoituksiin jatkossakin. Näin valtatielle muodostuisi maantietasoinen rinnakkaistie ohituskaistaosuuden matkalle.

Sinne ohjattaisiin kävely, pyöräily sekä mopo- ja maatalousliikenne.

Esitetyt suunnitelmaratkaisut pidentävät joitain rinnakkaistieyhteyksiä, mutta liittyminen valtatielle ja valtatieltä ohjataan liittymiin, joihin rakennetaan erilliset kaistajärjestelyt.

Liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä muutetaan Vuorenkyläntien ja Oravakivensalmen välillä. Tavoitteena on tieosuuden yksityisteiden liittymien turvallisuuden parantaminen.

Kiinteistön omistajilla ja kaikilla muilla asianosaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus suunnitelmasta sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Uudenmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki.
Muistutukseen on liitettävä asianumero UUDELY/5170/2021.

Tieoikeudet rakennettaville yksityisteille määrätään tietoimituksen yhteydessä. Suunnitelmasta pyydetään myös viranomaislausunnot.
Tiesuunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävillä perjantaihin 21.1.2022 asti ELY-keskuksen tietoverkossa.

Lohiniementien liittymä suljetaan ja liikenne ohjataan rakennettavaa rinnakkaistietä pitkin Vuorenkyläntielle. Vuorenkyläntien ja valtatien liittymään rakennetaan vasemmalle kääntymiskaista etelän suunnasta tultaessa. Tollinmäentien liittymään toteutetaan väistötila.
Rantatöyryntien ja Huuperintien liittymä porrastetaan, eli nelihaaraliittymän sijaan kohdalla on kaksi kolmihaaraliittymää. Liittymiin toteutetaan vasemmalle kääntymiskaistat. Leppäniementien liittymä katkaistaan ja korvaavana yhteytenä rakennetaan tieyhteys Rantatöyryntielle. Nykyinen valtatie jää maantietarkoituksiin ja sille rakennetaan jatkoyhteys Ansiontieltä pohjoiseen. Näin ohituskaistaosuuden matkalle syntyy rinnakkainen maantie, jota voi hyödyntää paikallisliikenne, kävelijät ja pyöräilijät, ja yhteys toimii myös valtatien varareittinä. Valtio huolehtii rinnakkaistien kunnossapidosta. Maantienä toteuttaminen edellyttää lisälunastustarpeita.
Mattilanlammentien liittymä katkaistaan ja liikenne ohjataan rakennettavaa rinnakkaistieyhteyttä pitkin etelään Luolantielle. Mattilanlammentieltä rakennetaan lisäksi yksityistieyhteys pohjoiseen Rusintielle. Suursyväntien ja Vuorenpääntien liittymäjärjestelyä siirretään hiukan etelämmäs. Liittymään toteutetaan vasemmalle kääntymiskaista pohjoisen suunnasta.
Suvirannantien liittymään toteutetaan väistötila.