MTK Sysmä 100 vuotta

Kyösti Piippo
SYSMÄ

MTK Sysmä on ollut aina kehittämässä kunnan elinkeinoelämää ja tälläkin hetkellä kunnassa olevista työntekijöistä neljäsosa saa palkkansa maataloustuotannon aloilta. Nämä asiat selvisivät paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Juho Hopeasaaren puheesta, kun hän avasi MTK Sysmän 100-vuotisjuhlat viime torstaina Sysmän Teatteritalolla.
Puheenjohtaja mainitsi myös puukaupan järjestäytymisen sekä lomitustoiminnan aloittamisen vahvasti MTK:n ansioksi.
–Jäsenistön edunvalvonta ja neuvonta ovat aina olleet aktiivisia toiminnan muotoja ja EU:n myötä koulutus on noussut entistä tärkeämpään rooliin. Alkuvuosien kylmistä hinta- ja palkkaneuvotteluista ollaan siirrytty pikkuhiljaa huolehtimaan eri tavoin jäsenistön hyvinvoinnista, selvitti Hopeasaari.
MTK Sysmän jäsenmäärä on tällä hetkellä 670, joista tilallisia parisataa.
–Jäsenmäärän vähennys on ollut suuri. Rakennemuutos kiihtyy, tilakoot kasvavat ja järjestön roolin vahvistuminen vaatii entistä korkeamman järjestäytymisprosentin.
Juho Hopeasaari tähdentää, että usko tulevaan on kuitenkin vahva. Nuoret tuottajat ovat ammattitaitoisia ja ymmärtävät yhteenkuuluvuuden tärkeyden.
Tilaisuuden juhlapuhujaksi oli saatu valtakunnallisen MTK-järjestön puheenjohtaja Juha Marttila. Heti puheensa aluksi Marttila korosti, että paikallisyhdistys on tärkein lenkki jäsenistön ja järjestön välillä. Marttila myönsi, että ruuantekijöitä on valtakunnassa paljon vähemmän kuin sata vuotta sitten, mutta tälläkin määrällä pystytään tuottamaan ruoka kaikille suomalaisille.
Euroopan Unionia Marttila vertasi maanjäristykseen maataloudelle.
–Onneksi alun jälkeen syntyneet uudet järjestelmät ovat auttaneet tilannetta ja maatalousväestö on omaksunut nämä byrokratian koukerot.
Marttila myöntää, että Suomen pitäisi mennä yhä tiukemmin EU:n ytimeen voidakseen vaikuttaa asioihin.
–Sinne ytimeen ei vaan ole vapaalippuja. EU:n tulevaisuus ja linja ovat näiden ydinpäättäjien varassa. Turvallisuudesta huolehtiminen on yksi pääasioista ja tähän kuuluvat olennaisilta osin ruoka ja energia.
Marttila otti myös kantaa metsäasioihin ja ihmetteli, kuinka EU syyttelee mallisääntöjen mukaan metsiään hoitavaa Suomea ilmastopäästöiltään suorastaan rikolliseksi.
Puheensa lopuksi Marttila kiitteli Sysmää esimerkilliseksi maa- ja metsätalouspitäjäksi, joka tarjoaa kesäasukkaidensa kautta hyvän näyteikkunan tästä sektorista laajalle alueelle.
MTK:n 100-vuotisjuhlan musiikista vastasivat Lea ja Jaak Luts.

MTK Sysmä palkitsi ja järjestäytyi

Sysmän MTK:n 100-vuotisjuhlassa muistettiin ja kukitettiin yhdistyksen entisiä puheenjohtajia. Ennen Juho Hopeasaarta puheenjohtajan nuijaa ovat heilutelleet Aulis Palvaila, Erkki Stjernvall, Vesa Nikki, Aimo Nihtilä, Sisko Kivelä, Markku Nieminen, Kari Niittymäki ja Heikki Riutta. Puheenjohtajista Riku Peltola on jo edesmennyt.
Lisäksi yhdistys palkitsi MTK:n viiristandaarilla jo tähän mennessä ansiokkaan uran kunnaneläinlääkärinä tehneen Jarmo Olkkosen.
Juhlan jälkeen pidetyssä syyskokouksessa tehtiin muutama henkilövalinta. Johtokunnan erovuoroisen Juhani Stjernvallin tilalle valittiin hänen ehdotuksestaan Timo Lehtinen – metsäammattilainen hänkin. Muut kaksi erovuoroista, Pekka Tamminen ja Juho Hopeasaari valittiin uudelleen. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan johtokunnan tammikuun kokouksessa.

Kuvassa: MTK Sysmän johtokunta ennen syyskokousta. Juhlapuhuja Juha Marttila (2. vas.) yhteiskuvassa.