Mökkiläisiltä kysyttiin…

Mika Sankari
HARTOLA

Hartolan vapaa-ajanasukkaat ry ja kunta teettivät yhdessä laajan kyselytutkimuksen viime vuoden marraskuussa. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 190 vastausta. Restonomiopiskelija Sanna Kilpeläinen Lahden LAB-ammattikorkeakoulusta teki tutkimuksen osana päättötyötään.
–Tämä oli jo kolmas kerta (edelliset vuosina 2007 ja 2015), kun teetimme kyselyn, kertoo Hartolan vapaa-ajan asukkaiden yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Heinonen.
–Esitys sai aikaan runsaasti positiivista keskustelua kunnanhallituksessa, jopa siinä määrin, että esitykseen varattu aika loppui kesken.
Tyypillinen vapaa-ajan asunnon haltija on keski-iältään 59-vuotias. Joka neljäs heistä on kotoisin Helsingistä, kolme neljästä vapaa-ajan asukkaasta on vakituisesti kirjoilla nelostien varrella sijaitsevassa kunnassa.
Reilut 80 prosenttia vapaa-ajan asunnoista on rakennettu viime vuosituhannen puolella. Hallintavuosien keskiarvo on parisenkymmentä vuotta. Kalenterivuoden aikana vapaa-ajan asunto on tyypillisesti 1-6 kuukauden ajan asuttuna. Sen muuttamista vakituiseksi asumukseksi ei juurikaan suunnitella.
Rautakauppaa kaivattaisiin eniten, mutta muillekin erikoisliikkeille on kysyntää vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa. Pop-up-liikkeille ja torin käytön tehostamiselle voisi olla myös tilausta. Lähiruokatuotteita (liha, viljat, kasvikset ja panimotuotteet) halutaan ostaa.
Ympäristön ja vesistöjen puhtaus, luonnonläheisyys, rauhallisuus ja teiden kunto ovat vapaa-ajan asumisen kannalta tärkeimmät asiat.
Hartolaan toivotaan lisää elämää, esimerkiksi museon aluetta voitaisiin hyödyntää tehokkaammin elvyttämällä vanhoja tapahtumia.
Julkisista palveluista käytetään eniten kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa, postia, kirjastoa ja ulkoilureittejä. Yksityisistä palveluista käytetään eniten erityyppisiä ravintolapalveluja.
Tuotteiden ja palvelujen ostoon arvioidaan käytettävän noin 4800 euroa vuodessa.
Palveluista ja tapahtumista saadaan parhaiten tietoa kunnan nettisivujen, Lähilehden ja Facebookin Hartolan puskaradion kautta. Tiedotus toimii asukkaiden mielestä hyvin.
Vaikka rapaa roiskuu teiden osin huonon kunnon takia, eikä kaikkea tarvittavaa löydy paikkakunnalta, niin paikallisten yrittäjien työnlaatua kehutaan yleisesti vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa.