Koulussa liikutaan

Kädet ilmaan, jalkaa ylös ja pyörähdys ympäri. Perjantaina hartolalaisten lasten koulupäivä alkoi tanssimalla Lavista eli lavatanssijumppaa. Vaikka askeleet pohjautuivat perinteiseen lavatanssiin, oli musiikki jotain aivan muuta kuin perinteistä: esimerkiksi Robinia ja Cheekiä.

Kaukana ovat siis ne ajat, kun koulussa piti istua hiljaa pulpetissa. Hartolassa paikoillaan jumittamisesta pyritään nyt eroon ihan tietoisesti, koska Yhtenäiskoulu on liittynyt mukaan valtakunnalliseen Liikkuva koulu –ohjelmaan.

Perjantain Lavis-tunti kuuluu uuteen toimintatapaan. Tempausten järjestäminen kuuluu Liikkuvan koulun ideologiaan ja tarjoaa oppilaille hauskoja elämyksiä. Mutta tärkeintä on silti päivittäisen arkiliikunnan lisääminen.

-Valtakunnallinen tavoite on tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään, kertoo Yhtenäiskoulun rehtori Tiina Kotila-Paaso.

Liikkuvassa koulussa ei ole kyse siitä, että tunti lisäliikuntaa pitäisi saavuttaa hokkarit jalassa tai yhtäjaksoisesti liikuntasalissa. Sen sijaan liikunta pitäisi ottaa luontevaksi osaksi kaikille oppitunneille.

Pitkäjaksoista istumista halutaan välttää. Siksi luokkahuone ei ole enää ainut paikka oppituntien järjestämiseen, vaan opetus voidaan siirtää välillä vaikka käytävään tai ulos.

Liikkuvan koulun virallisilla nettisivuilla jaetaan vinkkejä liikunnan lisäämiseen. Opetus voidaan järjestää esimerkiksi rastiradan muodossa, jolloin oppilaat siirtyvät pisteeltä toiselle tekemään tehtäviä. Vieraan kielen sanoja voi opetella niin, että vastausvuoro siirtyy kun oppilas heittää seuraavalle vastaajalle hernepussin. Rajana on vain mielikuvitus.

Hartolassa liikuntaa on lisätty paitsi suunnittelemalla oppitunteja uudelleen myös tarjoamalla oppilaille pidempiä, 25 minuutin mittaisia, välitunteja. Välitunneille on järjestetty valvonta, mutta muuten tekeminen on vapaamuotoista. Lapset voivat ulkoilla tai pelailla vapaasti esimerkiksi Kunkkuareenalla.

-Lapsilla on luontaisesti liikettä kehossaan. Keskittyminen oppitunneilla on huomattavasti helpompaa, kun lapset ovat ensin päässeet purkamaan energiaa. Liikunta vaikuttaa myönteisesti kognitiivisiin taitoihin kuten tarkkaavaisuuteen, muistamiseen ja oppimiseen, Tiina Kotila-Paaso summaa.

AO-O