Kirjaston rakentaminen alkoi

Sysmän uuden kirjaston ensimmäinen työmaakokous pidettiin viime viikolla. Kirjaston on määrä valmistua kunnantalon entiseen valtuustosaliin toukokuussa 2015.

-Sysmän kunnankirjasto on toiminut vireästi ja aktiivisesti osuuspankin vuokralaisena vuodesta 1977. Kuntamme on laaja, matkaa kirkonkylälle saattaa kertyä 30 kilometriä. Missä on se mukava paikka, johon voi piipahtaa levähtämään tai hakemaan virikettä omaan arkeen? Nykytiloissa on ahdasta ja meluisaa, kerrottiin asiakaskyselyssämme. Portaat ovat hankalat eikä omaa rauhaa löydy edes henkilöstön työtiloista, kertoo nykytilasta kirjastonjohtaja Riitta Kuisma ja toteaa samalla, että onhan kirjasto toki ihanan vilkas.

Valtuustolle luovutettiin elokuun lopussa vuonna 2011 aloite selvittää mahdollisuudet kirjaston sijoittamiseksi uusiin joko ensisijaisesti omiin tai toissijaisesti uusiin vuokratiloihin. Tavoitteeksi asetettiin, että asiakkaat voivat vaivatta käyttää kirjastopalveluja ja että palvelut ovat ajanmukaiset ja tiloiltaan käyttötarkoitukseen sopivat. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon.

-Kirjastotoimikunta paneutui mahdollisiin tilaratkaisuihin, joista tarkoituksenmukaiseksi kuoriutui ehdotus sijoittaa kirjastopalvelut kunnantalolta vapautuneisiin tiloihin. Valtuustosiiven muiden tilojen käyttö tunnustettiin niin vähäiseksi, että pohjakerrokseen saadaan uusi lehtilukusali ja valtuustosaliin pääosa kirjallisuuskokoelmasta, Kuisma kertoo.

Myös hissi uusitaan nykynormien mukaiseksi ja pääsisäänkäynti parkkipaikkoineen tulee valtuustosalikerrokseen. Uuteen kirjastoon saadaan koululaisille ja lapsiperheille omaa tilaa. Lisäksi luodaan rauhallisia luku- ja työskentelypaikkoja sekä kokoustilaa.

Kotiseutuosaston yhteyteen tulee rauhallinen työtila, jossa voi paneutua esimerkiksi sukututkimukseen tai vanhojen valokuvien digitointiin. Uuden kirjaston hyötypinta-alaksi tulee 669 neliötä. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja pohjakerroksen lehtisaliin mahdollistetaan omatoimikäyttö. Kuntalaisten käyttöön tulee kirja-, äänikirja-, elokuva-, musiikki- ja liikuntavälineiden lisäksi tarvittava määrä nettiyhteystietokoneita, skannaus- ja digitointilaitteita sekä kopiointi- ja tulostusmahdollisuus.

-Hanke on niin tarpeellinen, että Sysmän kunta sai uutta kirjastoa varten Aluehallintoviraston päätöksellä valtionavustuksen suunnitelman mukaisesti toteutuviin kustannuksiin. Kirjaston uudistuksen kustannusarvio irtaimistoineen 1 430 000 euroa, josta avustuksen osuus on 680 000 euroa toteutuneisiin kustannuksiin. TK