Hartolalle arvosana 7,5

Kesäasukkaat antavat Hartolalle kouluarvosanan 7,5, käy ilmi tänä keväänä valmistuneesta opinnäytetyöstä. Kesäasukkaat kiittävät erityisesti huoltoasemia ja kahviloita: jopa 84 prosenttia antoi hyvän tai kiitettävän arvosanan huoltoasemille. Kahviloiden osalta luku oli 71 prosenttia. Suurinta kritiikkiä herättää rautakaupan puuttuminen ja K-kaupan lopettaminen.

Tiedot käyvät ilmi Anna Kurtin opinnäytetyöstä, joka tarkastettiin tänä keväänä Lahden ammattikorkeakoulussa.

Tutkimuksen mukaan noin 40 prosenttia kesäasukkaista oli tyytyväisiä Hartolan palveluihin. Eniten kaivattiin rautakauppaa. Monen toiveena on myös tuoretiski joko kauppaan tai torille. Myös liikkeiden aukioloaikoihin toivotaan pidennystä.

Palveluiden saatavuus näkyy siinä, missä ostokset tehdään. Heinolan, Joutsan ja Sysmän palveluita käytti 41 prosenttia hartolalaisista kesäasukkaista. Naapurikuntien yhteinen vetovoima oli suurempi kuin kesäpaikkakunta Hartolan, jossa ostokset teki 37 prosenttia vastaajista.

Keskimäärin kesäasukkaat käyttivät lomapaikan ostoksiinsa 2500 euroa vuodessa. Hajonta oli tosin hyvin suurta: osa käytti vain sata euroa, osa jopa 25 000 euroa vuodessa.

Valtaosa kesäasukkaista arvostaa rauhallisuutta, luonnonläheisyyttä, puhtaita vesistöjä ja kulkuyhteyksiä. Vähän merkitystä arvioitiin olevan harrastusmahdollisuuksilla ja tapahtumatarjonnalla. Tämä näkyy esimerkiksi Kunkkuareenan käytössä ja tunnettuudessa: 86 prosenttia kesäasukkaista ei ole käynyt Kunkkuareenalla.

Tutkimuksen vastaukset kerättiin nettikyselyllä tänä keväänä. Vastauksia saatiin 243 kappaletta. Kyselyn toteuttamisessa oli mukana Hartolan vapaa-ajanasukkaat ry. AO-O