Viikon Henkilö: 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Elisa Korsoff

Ilkka Hörkkö
HARTOLA, SYSMÄ

Viikon henkilö on tällä kertaa Hartolaan muuttanut Elisa Korsoff. Hän on aloittanut työt Hartolan ja Sysmän 4H-yhdistysten toiminnanjohtajana helmikuussa. Korsoff korostaa lasten ja nuorten harrastusten tuomaa yhteisöllisyyttä ja järjestöjen luonnetta aktiivisen kansalaistoiminnan lisääjinä. Hän toivottaa tervetulleeksi myös aikuisia yhdessä ideoimaan toimintaa molemmissa kunnissa.
4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. Neljän H:n perustana ovat sanat Head, Hands, Heart ja Health vapaasti suomennettuna Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi.

Elisa, olet järjestö- ja nuorisoalan ammattilainen. Millainen taustasi on?
-Olen lähtöisin Helsingistä. Koulutukseltani olen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut yhteisöpedagogi. Olen opiskellut Nurmijärven Rajamäellä ja YAMK-tutkinnon olen suorittanut Mikkelissä. Yhteisöpedagogi -koulutuksen keskiötä ovat järjestö- ja nuorisotyö, yhteisöllisyys ja osallisuus, syrjäytymisen ehkäiseminen, pedagogiset taidot, johtaminen sekä yhteiskunnallinen- ja kehittämisosaaminen. Olen työskennellyt eri järjestöissä, esimerkiksi vammaisjärjestössä, ammattiliitossa ja päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Viimeksi olen ollut Sininauhaliitossa rahapelihaittoihin keskittyvässä yksikössä.
-Tämä uusi työ on mielekästä ja tärkeää, nyt olen ongelmien ja haittojen selvittelyn sijaan ehkäisevällä puolella lasten ja nuorten parissa.

Millaiseen työhön siirryit nyt?
-Työ vastaa täysin koulutustani. Toimin molemmissa 4H-yhdistyksissä ja työaika jakaantuu niihin puoliksi. Tunnen hypänneeni liikkuvan junan kyytiin, työsarkaa riittää. Resurssit ovat pienet. Toiminta Sysmässä ja Hartolassa on ollut jonkin verran erilaista. Olen aluksi pyrkinyt muodostamaan kokonaiskuvaa molempien yhdistysten nykytilanteesta sekä verkostoitumaan. Hartolassa toimii aktiivisesti kerhoja, muun muassa tanssikerho, ”safkasankarit”, joka on kokkauskerho, tuunauskerho sekä maatila tutuksi -teemakerho. Sysmässä on kinotoiminta 4H:n vastuulla. Paikallisiin nuoriin olen ehtinyt tutustumaan jo nuokkuvalvontavuoroilla Sysmän nuorisotilassa. Sysmässä 4H-toiminnassa on ollut henkilöstön vaihtuvuutta ja toiminta on ehkä hieman hiipunut.
-Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi yhdistysten operatiivinen johtaminen, nuorisotyön organisointi, nuorten työelämävalmiuksien edistäminen sekä yrittäjyyteen kannustaminen. Toiminnanjohtaja vastaa kehittämishankkeiden suunnittelusta ja hallinnoinnista.

Oliko 4H-toiminta aiemmin tuttua ja miten näet tulevaisuuden?
-Ei 4H ole ollut syvällisemmällä tasolla tuttua. Molemmissa kunnissa on toiminnalla pitkät perinteet. Toiminnan vireytymisen ja pysyvyyden kannalta olisi toivottavaa ja tärkeää saada mukaan uusia nuoria ja vapaaehtoisia aikuisia. Myös uusia rahoittajia kaivattaisiin vaikkapa yritysyhteistyön muodossa. Minua saa tulla nykäisemään hihasta, niin jutellaan ja ideoidaan!

Millaisia harrastuksia sinulla on?
-Monipuolinen liikunta pitää yllä kuntoa, virkistää mieltä ja toimii hyvänä vastapainona. Hartolan kuntoportaat olen jo ottanut haltuun. Viihdyn myös erilaisissa kulttuuririennoissa, kuten keikoilla, tanssiesityksissä, teattereissa ja tapahtumissa. J. Karjalaisen tulevaa keikkaa kovasti odotellaan. Kesällä sitten kaivan moottoripyörän talviteloilta.

Kuubaan tutustuit tanssin merkeissä?
-Olen harrastanut monenlaista tanssia, kuten flamencoa, lattareita ja salsaa, joka ei olekaan aivan helppoa. Juuri ennen koronapandemian alkua toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja kävin Havannassa kahden viikon salsamatkalla.