Viidennen tason matkaketjuissa on kehittämisen varaa

Mika Sankari
HARTOLA, SYSMÄ

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkasteli tuoreessa Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä-raportissaan maakunnan sisäisiä matkaketjuja.

Matkaketju tarkoittaa kahta tai useampaa matkaa liityntä- ja runko-osuuksineen.

Työn tarkoituksena on toteuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita kestävyydestä ja saavutettavuudesta. Se tapahtuu kestävää liikkumista edistämällä, sujuvoittamalla matkaketjuja ja liikenneturvallisuutta parantamalla.

Työ kohdistui matkaketjujen infrastruktuuriin eli pysäkkeihin, liityntäpysäköintiin sekä yhteyksiin pysäkeille.
Ketjujen tunnistaminen aloitettiin selvittämällä Päijät-Hämeen tärkeimmät solmupisteet. Solmupiste koostuu pysäkistä tai pysäkkiparista ja niihin liittyvästä matkaketjun infrastruktuurista, kuten henkilöautojen tai pyörien liityntäpysäköintipaikasta sekä yhteyksistä pysäkeiltä liityntäpysäköintipaikalle ja ympäröivään liikenneverkkoon.

Valtakunnallisen pysäkkiluokituksen neljä ylintä pysäkkiluokkaa ovat terminaali, keskeinen solmupysäkki, vilkas pysäkki ja peruspysäkki.

Maakunnan sisäisistä matkaketjuista viidenneksi tärkeimpiä ovat ketjut Padasjoelta ja Hartolasta Lahteen sekä ketju Hartolasta Sysmään. Hartolan ja Sysmän välinen matkaketju on tärkeä Sysmässä sijaitsevien terveyshuollon palveluiden vuoksi eli työmatka- ja asiointiliikenteen takia.

Elyn ja Päijät-Hämeen liiton tilaaman sekä Sitowisen toteuttaman raportin mukaan Sysmän ainoa keskeinen solmupysäkki on Sysmä-pysäkki Kuusikujalla kunnan matkakeskuksessa. Keskustassa vilkkaita pysäkkejä on myös Vellamontiellä, jonne pysäkkikatos ja pyöräkatos voitaisiin raportin mukaan sijoittaa viheralueelle pyörätien taakse, ja uuden koulukeskuksen yhteydessä. Lisäksi Otamo ja Nuoramoinen maantiellä 410 sekä Onkiniemi Liikkuvalla kivellä ja Ositunkulma Nelostiellä ovat vilkkaita liikennöintipaikkoja.

Tien solmupisteet palvelevat maakunnan sisäisten matkaketjujen lisäksi maakunnan ulkopuolelle suuntautuvia matkaketjuja. Muilla tärkeillä solmupisteillä matkaketjut ovat pääasiassa kunnan sisäisiä koulu- tai asiointimatkoja.

Hartolassa on kaksi keskeistä solmupysäkkiä eli Hartolan Matkahuolto / Kivimaan puistikko -solmupiste palvelee kunnan sisäisiä ja maakunnan sisäisiä matkaketjuja. Valtatien 4 varressa sijaitsevaa Hartola vt4 (Jari-Pekka) -solmupistettä käyttää markkinaehtoinen, pitkämatkainen liikenne, joka ajaa maakunnan sisäisesti Heinolan ja Lahden suuntaan sekä maakunnan ulkopuolelle etelään ja pohjoiseen. Näiden lisäksi Hartolan koulukeskuksen solmupiste on kunnan sisäisiin koulumatkoihin käytetty vilkas pysäkki.

Kuvassa Vellamontien solmupiste: Vellamontien solmupiste Sysmän keskustaajamassa palvelee maakunnan sisäisiä matkaketjuja Vääksyyn ja Lahteen. Näitä matkaketjuja ei ole tunnistettu maakunnan tärkeiksi matkaketjuiksi, mutta ne palvelevat erityisesti satunnaisia liikkumistarpeita – matka-aika joukkoliikenteellä on pitkä (noin 1,5 tuntia) päivittäiseen liikkumiseen nähden. Solmupisteen palvelutasoluokka on vilkas pysäkki. Solmupisteen pysäkkiparilla on nykytilanteessa varusteena vain pysäkkimerkki. Solmupiste sijaitsee kunnan katualueella. Palvelutasopuutteita esiintyy polkupyörien liityntäpysäköinnin sekä kadun länsipuolen pysäkin katoksen osalta. Pysäkkikatos ja pyöräkatos voidaan sijoittaa viheralueelle pyörätien taakse.

Sysmän ainoa keskeinen solmupysäkki on Sysmä-pysäkki Kuusikujalla eli kunnan matkakeskuksessa. Jari-Pekka -solmupistettä käyttää markkinaehtoinen, pitkämatkainen liikenne, joka ajaa maakunnan sisäisesti Heinolan ja Lahden suuntaan sekä maakunnan ulkopuolelle.