Onkiniemelle kierrätyskeskus?

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Sysmän kunnan elinvoimatyöryhmä on ideoinut rakennettavaksi Onkiniemelle kierrätyspuiston. Alueelle rakennettaisiin useita yrityksiä, jotka hyötyisivät toistensa läheisyydestä siten, että toisen jäte olisi toisen raaka-aine. Kierrätyspuistossa vastaanotetaan ja käsitellään kierrätettäviä ja hyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja, joista suuri osa käsitellään ja työstetään halleissa.
Kierrätyspuistossa tapahtuisi kiertotalouden uutta liiketoimintaa ja syntyisi työpaikkoja. Kunnan tavoitteena on aikaansaada useita uusia toimivia yrityksiä sekä 80 – 100 työpaikkaa.
Maan nykyisen hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä ja Sysmän kunnan intressissä on saada kuntaan lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Onkiniemi sopii hyvin kierrätyspuiston paikaksi, koska alue sijaitsee tärkeän kuljetusväylän 4 -tien vieressä.
Kierrätyspuisto tarvitsee tilaa n. 100 hehtaaria ja kylällä asuva Timo Seppänen on kysellyt alueen maanomistajien mielipiteitä asian johdosta. Viime sunnuntaina Seppänen oli kutsunut muutamia maanomistajia keskustelutilaisuuteen nuorisoseuran talolle, mutta tieto asiasta oli levinnyt laajalle ja paikalle tuli suuri joukko kyläläisiä kuulemaan hankkeen yksityiskohtia.
Sysmän kunta järjestää avoimen infotilaisuuden kierrätyspuistosta torstaina 13.12.
Seppänen kertoi, että vasta idea-asteella oleva hanke vaatii vielä ympäristövaikutusten (melu, pöly, liikenne ja ympäristöriskit) arvioinnin sekä maakuntakaavan tekemisen alueelle ennen kuin ympäristölupaa voidaan voidaan hakea. Rakentaminen voisi alkaa parhaimmillaan 5 – 10 vuoden kuluttua.
Lahden Kujalassa toimii jo 11 yritystä ja samantapaisesta toiminnasta olisi kysymys myös Onkiniemellä.

Kuvassa: Ajetaanko Koskueenmäen kierrätyskeskuksen tuotokset jatkossa Kujalan sijaan Onkiniemelle?