Sysmän Vapaa-ajan Asukkaat ry kokoontui livenä

Ilkka Hörkkö
SYSMÄ

Sysmään perustettiin toukokuussa 2021 oma yhdistys vapaa-ajan asukkaille. Yhdistyksen tarkoituksena on sen verkkosivujen mukaan mm. valvoa jäsentensä oikeudellisia, taloudellisia ym. etuja, parantaa vapaa-ajan asumisen viihtyvyyttä, vaikuttaa elinympäristön laatuun ja edistää ja kehittää luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.

Viime lauantaina yhdistys kokoontui toista kertaa livenä. Muuten se on pitänyt teams-kokouksia ja -palavereita. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Timo Seppänen. Hän kertoi yhdistyksen saaneen alkunsa, kun sen perustamista ehdotettiin hänelle. Hartolassa vastaava yhdistys on toiminut toistakymmentä vuotta. Kokoontumisen aluksi Seppänen kiitteli aktiivista hallitusta.

Lauantaina kokoonnuttiin Lintan Kammarilla. Kokoontuminen oli vapaamuotoinen ja tarkoitus oli vain tutustua sekä kuulostella ja keskustella asioista, jotka esille tulevat.

Ja esille tulikin monenlaista. Koolla oltiin lähes kaksi tuntia ja keskustelu oli vilkasta. Osallistujien esittelykierros toi esille myönteisenä asiana koetun yhteishengen ja naapuriavun. Useammalla suulla puhuttiin Sysmä-hengestä. Huoliakin nousi esille.

Ensimmäisenä huolenaiheena nousi esille jäteasiat. Kunnanvaltuutettuna toimiva Timo Seppänen informoi osallistujia tilanteesta. Hän mainitsi, että Salpakierrosta irtautuminen on ollut hankalaa ja aikaa vievää. Toiminta siirtyy nyt kunnan omaksi toiminnaksi. Seppänen kertoi, että aluekeräyspisteet tulevat vähenemään nykyisestä 13:sta. Osallistujat kaipailivat kunnalta enemmän tiedotusta asioiden etenemisestä. Seppänen korosti, että kunnan nettisivuilta tietoa löytyy jo nyt jonkin verran.

Järvien tila herätti myös keskustelua. Kaisloittuneiden rantojen niitto (esim. Sulkaanlahti) ja kaislojen hävitys nousi keskusteluun. Rapalan vapaa-ajan asukas Erkki Virolainen kehotti aktiivisuuteen osakaskuntia kohtaan, koska yksityinen henkilö ei voi anoa kunnostusavustuksia.
Muita esille tulleita asioita olivat tietoliikenneyhteydet. Niiden toimivuuden tärkeyttä korostettiin etätyöskentelyn vuoksi. Myös lähes olematon joukkoliikenne mainittiin.

Kehittämisideana tuli esille luontopolku keskustan alueelle mallina Hartolan Ekonpolku. Aukioloajoista puhuttaessa toivottiin erikoisliikkeiden pidempää aukioloaikaa viikonloppuisin.

Kuvassa: Vapaa-ajan asukkaiden yhdistyksen hallituksen jäsenet Timo Seppänen, Paula Virolainen ja Jaana Leppäkorpi.