Hartolan valtuusto 8.12.

Mika Sankari
HARTOLA

Hartolan valtuusto kokousti torstaina 8. joulukuuta talousarviokokouksen merkeissä. Talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 hyväksyttiin.

-Kyse on todellakin arviosta, sillä epävarmuustekijöitä on niin paljon ilmassa, kunnanjohtaja Jarkko Seppälä sanoi heti aluksi.

Verotuloissa ja valtionosuuksien määrissä tulee tapahtumaan dramaattinen pudotus ensi vuonna. Talousarvio on alijäämäinen, sillä se siinä varaudutaan v. 2023 aikana vanhan ala-asteen alueella tapahtuviin purkutöihin.

Ryhmäpuheenvuoroissa käytiin läpi yhtenäisesti mm. varautumista hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen, koronaa, muutoksia kunnan henkilöstössä, Ukrainan kohtaamaa Venäjän hyökkäystä sekä kohonneita hintoja kaupassa ja tankilla.

Keskustan ryhmäpuheenvuorossa Maija Pentikäinen-Laine kaipasikin arvaamattomien aikojen tähden kristallipalloa käyttöön ensi vuodeksi ja torui oman pesän likaajia.

Kokoomuksen puheenvuorossa Jarkko Fågel vakuutti kunnan varautuneen hyvin pahempiakin aikoja varten, ja kiitteli kylän yleisilmettä sekä yrittäjien yhteistyötä.

-Kuntayhteistyö Heinolan kanssa on toiminut rakennus- ja ympäristötoimessa hyvin, Markku Karnaattu kiitti Sdp:n ryhmän puolesta. Hän puhui painokkaasti myös uusiutuvan energian sekä Nelostien läheisyyden paremman hyödyntämisen puolesta.

Veli-Pekka Lehtosaari piti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron. Hän arvosti koronan seurauksena muuttuneita toimintatapoja mm. hygieniaan ja etätyöskelyyn liittyen. Maatalousyrittäjien ahdinko huolestuttaa. Valtuuston hyväksymää, vuoteen 2027 ulottuvaa Yhessä tehen! -kuntastrategiaa (jossa arvoina avoimuus, hyvinvointi, sinnikkyys ja yhteisöllisyys) Lehtosaari kuvasi hyvin tehdyksi.

-Elämme suurinta epävarmuuden aikaa vuosikausiin, kristillisdemokraattien Pekka Pyykkö totesi ryhmäpuheenvuoronsa alkuun.

Se on kuitenkin auttanut kasvattamaan vastuuta lähimmäisistä hänen mukaansa.

Helppoja vuosia ei ole luvassa, joten kestettävää riittää. Itsestään huolehtimalla on mahdollista vähentää terveydenhuollon paineita, Pyykkö toteaa.

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa, jonka valtuuston puheenjohtaja Jeremias Sankari luki poissaolojen tähden, korostettiin muutoksen suomia mahdollisuuksia. TE-toiminnot siirtyvät kunnan hoidettaviksi vuodesta 2025 alkaen.

-Kuinka velkataakasta selvitään, onko olemassa suunnitelmallisempia vaikuttamiskeinoja maakunnallisten hallintoelinten suuntaan, vihreissä kysytään.
KOy Kuninkaanpitäjän 80.000 euron kassalainojen maksuaikaa jatkettiin 31.12.2023 saakka.

Vihreiden ja perussuomalaisten yhteisessä valtuustoaloitteessa ehdotetaan muraalin maalaamista Yhtenäiskoululle. Ysiluokkalaiset saivat kuulla asiasta paikan päällä.