Partio alkanee Sysmässä

Anna Onali-Ovaska
SYSMÄ

Sysmässä on aikomus käynnistää partiotoiminta pitkän tauon jälkeen. Hämeen partiopiirin lippukuntakoordinaattorit Sara Heinonen ja Kati Arppe-Perämäki esittelivät partiota ja kertoivat yhdistyksen perustamisesta viime tiistaina yhtenäiskoululla. Paikalle oli saapunut innokkaan oloinen porukka sysmäläisiä.

Kun tuli aika kysyä vapaaehtoisia ohjaajia viikoittaisiin kokoontumisiin, ylös nousi neljä kättä. Lisäksi Juha Heiniö Nuoramoisista oli jo aiemmin ilmoittautunut vapaaehtoiseksi. Tarkemmin sanottuna idea kokoontumisesta oli tullut juuri Heiniön aloitteesta.

Kati Arppe-Perämäki iloitsi sysmäläisten aktiivisuudesta.

-Näyttää siltä, että täällä saadaan toiminta käyntiin. On suositeltavaa, että yhdistyksen taustalla on vähintään viisi aikuista, jotta homma pyörii, hän kertoi.

Nykyään partion kokoontumisilta edellytetään, että niihin osallistuu vähintään yksi aikuinen. Aikuisen tehtävä ei ole tehdä asioita lasten puolesta eikä määräillä, vaan pitää huolta siitä että toiminta on turvallista.

Arppe-Perämäen mukaan tämä on yksi suurimmista partiota kohdanneista muutoksista.

-Kun itse olin nuori, saattoi olla että metsäleirille lähti joukko lapsia ohjaajanaan 14-vuotias nuori. Enää tämä ei ole mahdollista.

Seuraava asia on pohtia, halutaanko entinen yhdistys Sysipartio elvyttää henkiin vai perustetaanko kokonaan uusi yhdistys. Arppe-Perämäen mukaan Sysipartion viimeisimmät merkinnät Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) ovat vuodelta 1999. Viimeisimmistä partioleireistä ja kokoontumisista on siis vierähtänyt aikaa.

Uuden yhdistyksen perustamista puoltaa esimerkiksi se seikka, että silloin yhdistyksen voisi nimetä kokonaan uudelleen. Sysipartio viittaa voimakkaasti Sysmään. Jos toimintaan tulee mukaan hartolalaisia, nimi voisi olla jotakin muutakin.

Arppe-Perämäki arvioi, että realistinen aikataulu partion viikkotoiminnan käynnistämiseen voisi olla ensi syksy.

Sara Heinonen muistutti, että toimintaa voidaan käynnistellä jo keväällä jos intoa on. Heinolan lippukunnat ovat toivottaneet uuden yhdistyksen jäsenet mukaan omille retkilleen.

Seuraava kokoontuminen pidetään yhtenäiskoululla tiistaina 29.11. kello 18. Silloin sovitaan muun muassa siitä, perustetaanko uusi yhdistys vai jatketaanko toimintaa Sysipartion nimissä.

Partio
-Partioaatetta kuvaa hyvin sanapari ”ole valmis”. Suomen partiolaiset määrittelee itsensä paitsi nuoriso- myös kasvatusjärjestöksi
-toiminnassa tärkeää on, että pienimmätkin lapset saavat kokeilla ja tehdä itse. Aikuiset toimivat taustalla, eivät määräävässä asemassa
-kokoontumisissa voidaan harjoitella sekä puukon ja kirveen että tietokoneen käyttöä
-ryhmät muodostetaan iän mukaan: sudenpennut (7-9 v.), seikkailijat (10-12 v.), tarpojat (12-15 v.), samoajat (15-17 v.) ja vaeltajat (18-22 v.). Pienillä paikkakunnilla eri-ikäiset voivat olla samoissa ryhmissä, jos lapsia ei riitä erillisiin ryhmiin
Lähde: Hämeen partiopiiri