Elinkeinoneuvoja Seppo Laakso

Helena  Mäkinen
HARTOLA

Pitkän linja työllisyys-, yritys- ja elinkeinopromoottori Seppo Laakso näyttää tyytyväiseltä. Hän on tehnyt pitkän päivätyön ja jatkaa viimeiseen saakka täysillä. Vielä on hoidettava monta asiaa maaliin ennen kuin voi jäädä vapaalle. Seppo ehti olla Heinolan työvoimatoimiston palveluksessa 23 vuotta, mutta huomasi sitten itse lukevansa työpaikkailmoitusta: Hartolaan etsittiin työvoima-asiantuntijaa. Alkoi hanke-elämä: ESR-rahoitteinen Yhteistyöllä työtä -projekti, Verkostosta Voimaa –hankkeet yhdessä Raimo Lappalaisen kanssa ja viimeksi vuoden 2015 alusta Elinvoimaa kuntayhteistyöllä Raija Hännisen kanssa.

Miltä työllisyystilanne nyt näyttää?
–Hämeen ELY-keskuksen alueella työttömyys väheni viime tilastojen mukaan eniten Hartolassa. Siihen vaikuttavat monet tekijät, mm. väestörakenne, mutta työllistämisessä on myös oltu aktiivisia: työkokeilujen kautta hakijat ovat saaneet työkokemusta ja palkkatukityöllistämisen kautta on edetty oikeisiin työsuhteisiin. Jos työttömyys kestää yli 300 tai jopa yli 1000 päivää, kunta joutuu maksamaan osan työmarkkinatuesta takaisin Kelalle. Sekä Hartolassa että Sysmässä nämä maksut olivat v. 2015 yli 20.000€/kk. Aktivointitoimenpiteet yhteistyössä TE-toimiston, toimintakeskusten ja Hartolassa nuorten mediapajan kanssa ovat osaltaan pienentäneet näitä lukuja. Toisena tärkeänä vaikuttajana on ollut toimivien yrittäjien auttaminen, mm. rekrytoinnit, investointituet, palkkatukityöllistäminen ja toimitila-asiat. Aktiivisella yhteistyöllä on maksut saatu puolitettua.

Syntyykö uusia yrityksiä?
–Sysmän-Hartolan alueella aloitti viime vuonna 8 uutta yritystä, tänäkin vuonna uusia syntyy. Verkostot ovat tässä tärkeitä, vaikeutena on byrokratia. Kaikilla toimijoilla, olipa kyseessä ELY-keskus, TE-keskus, Finnvera, ProAgria, Päijänne-Leader tai Tekes, on omat säännöksensä. Lisäksi on siirrytty sähköiseen asiointiin. Monet toimivat yrittäjät ja yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevat kokevat byrokratian liian hankalaksi. Konkreettista toimintaahan ei saa aloittaa ilman virallista tukipäätöstä. Olen kulkenut mukana, neuvonut, solminut yhteyksiä, pehmentänyt aloittavien yrittäjien tietä.

Jatkajan löytäminenkin voi olla vaikeaa?
–Se on vaativa homma, johon pitää paneutua ja etsiä välillä pitkänkin aikaa. Mutta kun jatkaja löytyy, se on todella hieno ja merkittävä asia sekä yrityksestään luopuvalle että sitä jatkavalle – koko paikkakunnalle.

Yrittäjien vaalipaneelissa kysyttiin: miten meidän käy, kun Seppo Laakso jää eläkkeelle? Miten nyt suu pannaan?
–Suu on messingillä! Viime kuukaudet olen juossut Juri Niemisen kanssa! Päijänne-Leaderin elinkeinoja koskevan selvityshankkeen lopputulemana Hartola jätti ESR-hakemuksen Hämeen ELY-keskukseen. 24.3. tuli tieto, että hakemus on mennyt läpi, enää tarvitaan Päijät-Hämeen Liiton sihteeristön hyväksyntä. Hakemus koskee neljän pienen kunnan työkkärin perustamista. Pertunmaa, Joutsa, Sysmä ja Hartola saavat oman yhteisen työvoimayksikön. Käynnistämme parhaillaan alustavaa rekrytointia projektipäällikön ja yhden työntekijän saamiseksi tähän hommaan. Hanke painottuu nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, toinen painopiste on aktiivinen yritysyhteistyö. Hallinnointi tapahtuu Hartolassa, josta on suunnilleen sama matka kolmeen muuhun kuntaan. Merkittävää on se, että Joutsa sijaitsee Keski-Suomen, Pertunmaa Etelä-Savon ja Sysmä ja Hartola Päijät-Hämeen ELY-keskuksen alueella. 1.1.2019 lähtien kaikki TE-palvelut ja henkilöstö sijoittuvat maakuntien keskuksiin. Olen toiveikas, että hyvin onnistuneella neljän kunnan yhteisellä hankkeella voisi olla seurauksena kuntien yhteinen elinkeinoyhtiö, jolla tuotettaisiin paikallisesti palveluja maakuntaliitoille ostopalveluna. Näin varmistettaisiin seudullinen yhteistyö, joka perustuu alueen hyvään tuntemiseen.

Maltatko jäädä ollenkaan eläkkeelle?
–Maltan toki! 12.4. jälkeen on aikaa perheelle, kolmelle lapsenlapselle, mökkeilylle ja harrastuksille. Musiikin kuuntelu, vinyylilevyjen keräily, polttopuiden teko (selvä seniori-ilmiö), remontteja kotona ja mökillä. Lions toiminta on myös lähellä sydäntä. Ja ennen kaikkea jouten oloa silloin kun siltä tuntuu!