Attendolta surullisia uutisia

Kyösti Piippo
Sysmä

Sysmän kunta on tehnyt sopimuksen Attendo Oy:n kanssa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kuluvan vuoden alusta lähtien. Attendo toteaa tavoitteenaan olevan kunnan sote-palveluiden toiminnan tehostaminen ja turvata Sysmän kunnalle ja sen asukkaille laadukkaat ja kilpailukykyiset palvelut.

Samoin Attendo toteaa, että työmenetelmien ja organisaation jatkuvasti kehittyessä sen on pyrittävä järjestämään toimintansa mahdollisimman tehokkaasti ja kustannuksia säästäen. Attendon näkemyksen mukaan Sysmän sote -palveluissa on toiminnallisesti vielä paljon kehitettävää.

Attendo käynnisti YT-lain 8 luvun mukaisen menettelyn 9.5. annetulla neuvotteluesityksellä tuotannollisista ja toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyvistä syistä sote-palvelujen osalta.  Neuvottelun piiriin kuuluivat terveyskeskuksen vuodeosasto, kotihoito, hammashoito, toimintakeskuksessa ja vastaanotolla koskien terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, lähihoitajan (sisältäen myös kodinhoitajan tehtävissä toimivat), hoiva-apulaisen, muistihoitajan, terveyskeskusavustajan, hammashoitajan, sosiaaliohjaajan, ohjaajan, päiväkeskuksen ohjaajan, työtoiminnan ohjaajan, musiikkikerhon ohjaajan, palvelusihteerin ja vastaavan farmaseutin henkilöstöryhmiä.

Neuvotteluissa (9.5., 16.5., 30.5., 21.6. ja 29.6.) on käsitelty tilanteesta aiheutuvia henkilöstövaikutuksia, kuten osa-aikaistaminen, lomauttaminen, irtisanominen, ulkoistus ja tehtävänkuvien muutos) sekä niihin liittyviä vaihtoehtoja.

Neuvottelujen perusteella Attendo harkitsee yhden hammashoitajan ja yhden vastaavan farmaseutin irtisanomista. Lisäksi harkitaan seitsemän (7) henkilön osa-aikaistamista (kolme lähihoitajan nimikkeellä toimivaa kodinhoitajaa, yksi sairaanhoitaja, kaksi ohjaajaa, ja yksi palvelusihteeri).

Superin Itä-Hämeen ammattiosaston puheenjohtaja Laura Lind toteaa uutiset surullisiksi. Hänen tietämänsä mukaan vuodeosastolla muutama työntekijä siirretään vielä varahenkilöstöön. Heitä ei irtisanota, vaan voidaan tarvittaessa siirtää eri työpisteisiin (sairausloman tuuraukset, äitiyslomat jne). Osa-aikaistamiset (sairaanhoitaja  ja kolme kodinhoitajaa) koskevat kotihoitoa ja  ovat suuruudeltaan 50–70 prosenttisia.

Lindin mukaan Attendo on jo ilmoittanut asianosaisille päätöksistä irtisanomisaikojen puitteissa. Lomalla oleville työntekijöille ilmoitetaan asiasta vasta lomien päätyttyä.