Taipalering – panostus tulevaisuuteen

Heikki Helin
SYSMÄ

Syksyllä 2017 Esko Bruun kävi kokeilemassa ajamista Taipaleen kuopalla. Vanhalla sorakuopalla tuntui olevan potentiaalia oivalliseksi harjoituspaikaksi. Bruun kertailee radan alkuvaiheita:


-Keskustelin asiasta maanomistajien, Mikko Sippolan sekä Oskari Peltolan kanssa ja he suhtautuivat asiaan erittäin myönteisesti antaen suostumuksensa tehdä rata heidän mailleen. Seuraavaksi otin asian esiin Sysmän Moottorikerhon johdon kanssa ja päätimme ryhtyä tekemään rataa.

-Seuraavaksi tapasin syyskuun alussa 2017 kunnan ympäristönsuojelusihteerin, joka teki juuri soranoton päättäneellä kuopalla katselmuksen. Siinä hän ohjeisti maisemointia sekä radan linjauksissa huomioon otettavia tekijöitä.

Syyskuun puolessavälissä aloitti kaivinkone ensimmäisten pengerten maisemointia sekä ratalinjojen valmisteluja, viikon ajan haudattiin kiviraunioita sekä loivennettiin penkereitä. Ensimmäiset mittaukset melutason määrittämiseksi osoittivat, että valtioneuvoston asettamat melurajat on mahdollista alittaa.

Valituksia
Maastoliikennelain mukaista lupaa harjoitteluun maanomistajan luvalla haettiin 12.10.2017. Tästä jätettiin muistutukset. Ympäristönsuojelutarkastaja myönsi maastoliikennelain mukaisen luvan 15.3.2018. Siitä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka kunnan Tie- ja lupajaosto hylkäsi 30.5.2018.


Keväällä ja kesällä 2018 kaivinkone kasasi kaksi viikkoa meluvalleja ja tasoitteli ajouria. Syksyllä 2018 Esko Bruun osti oman kaivinkoneen, jota apuna käyttäen on jatkettu radan rakentamista ja maisemointia ratatyön ohessa.


Naapurit tekivät 30.5.2018 päätöksestä kunnallisvalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Se edellytti päätöksessään keväällä 2019, että radalla on tehtävä virallinen melumittaus ennen luvan myöntämistä.


Rata oli tehtävä valmiiksi niin, että lopullinen mittaus voitiin suorittaa. Kesällä 2019 suoritettiin alustavat melumittaukset, joissa määritettiin melutaso sekä haettiin ne radan kohdat, joissa ääntä tuli vaimentaa lain määräysten täyttämiseksi. Mittauksissa päästiin tehtyjen toimenpiteiden jälkeen lain sallimiin rajoihin.


Keväällä 2021 suoritetaan lopullinen virallinen melumittaus, jonka jälkeen haetaan toiminnalle ympäristölupaa aiemman maastoliikenneluvan sijaan. Ympäristöluvan ehtojen täyttyessä lupa antaa huomattavasti laajemman mahdollisuuden harjoittaa moottoriurheilua alueella.


Moottoripyöriä enemmän melua aiheutuu päivittäin tiuhaan kulkevista tukkirekoista.

Rata tehty talkootyönä
Taipaleringiksi kutsuttu rata alkaa siis olla valmis lupia lukuun ottamatta. Radan teko on edellyttänyt lukemattoman määrän talkootunteja. Välillä on hattu kiertänyt, jotta olisi edes muutama euro käytettävissä tähän moottoriurheilun harrastajille tuiki tarpeelliseen omaan rataan, toteaa Esko Bruun.

-Rata mahdollistaa tehokkaan ja aktiivisen nuoriso- ja junioritoiminnan tulevien motoristien kanssa, onhan huomattavasti helpompi lähteä Taipaleringille kuin matkata Joutsaan, Asikkalaan tai Heinolaan.

Helmikuussa SM-osakilpailu Sysmässä
Sysmän Moottorikerho ry:n puheenjohtaja kaasutteli tyytyväisenä radalla. Soramonttuun tehdyn radan pituus on 1250 metriä. Kankaanpään 11 hehtaarin pellolla, josta härkäpapu on puitu, kiertelee rataa lähes kolme kilometriä. Tulevaisuudessa montun lähiympäristöön tehtäneen enduropätkä


Joonas Salosella on koronan takia ollut kilpailutauko helmikuusta elokuuhun. Ensi helmikuussa sysmäläiset järjestävät enduron SM-osakilpailun, jos koronatilanne se sallii.
Salonen toivoo, että rata saataisiin tehokkaampaan käyttöön ensi keväänä melumittausten ja lupa-asioiden jälkeen.

Tämä on kirjoitussarjan 647. osa (Helinin Heikin palsta).

Kuvassa: Sysmän Moottorikerhon puheenjohtaja Joonas Salonen on tyytyväinen, että enduron harrastajille on valmistunut uusi harjoittelupaikka.

Esko Bruun, Oskari Peltola ja Mikko Sippola maisemoidun soramontun penkalla.
Nuorimmat harrastajat olivat Martti Peltola mönkijällä ja Veeti Alen, jolla on jo oma pyörä.